Antyki

Wywóz zabytków. Aspekty prawne

Przeciwdziałanie nielegalnemu wywozowi dzieł sztuki jest jedną z form ochrony zabytków. Z tego też powodu ustawodawca uregulował kwestię wywozu. Bez zezwolenia nie można wywieźć przedmiotów, które z uwagi na wiek, rodzaj, cenę bądź będących w posiadaniu lub własności instytucji kulturalnych. Podstawa prawna i właściwy organ Podstawowym aktem...

Ceramika Bolesławiecka cz. II

Zarys dziejów ceramiki w Bolesławcu do 1945 roku Bolesławiec rozwijał się bardzo prężnie np. dzięki dostępowi do różnych surowców m.in. pokładów glin. Do XIV w. niewiele jest wzmianek o tamtejszym osadnictwie i rzemiośle. Rozwój miasta datuje się na wiek XIV, kiedy miasto zyskało wiele przywilejów m.in. targów solnych, uruchomienia winiarni,...

Ceramika Bolesławiecka cz. I

Ceramika jest niezmiernie rozległym i ciekawym tematem badań. Od dawna historycy sztuki, archeolodzy i inni naukowcy różnych krajów starają się usystematyzować wyroby ceramiczne, zwracając szczególną uwagę m.in. na techniki produkcji, zdobienia, technologie, materiałoznawstwo itp. Słowo ceramika nasuwa wiele skojarzeń np. maski, cegły,...

Giełda staroci i antyków pod Halą Stulecia

Giełda staroci była wydarzeniem, które w przeszłości bardzo często miało miejsce przy Hali Stulecia. Po kilkuletniej przerwie postanowiono ją wznowić. W każdą ostatnią sobotę i niedzielę miesiąca można przyjść na poszukiwanie niezwykłych skarbów. Organizatorzy zapewniają, że tereny wokół Hali to idealne miejsce do prezentowania przedmiotów z...

Cybuchy i fajki z Błotnicy

Niewiele osób wie, że na granicy Błotnicy i Złotego Stoku w 1828 r. powstała manufaktura porcelany. Jej założycielem był Daniel Seger, początkowo produkcja była skupiona na wyrobach gospodarczych z porcelany i kamionki. Siedem lat później, wraz z nowym właścicielem Josephem Hasakiem, manufaktura została poddana niewielkiej zmianie produkcji a...