Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej

Kotlina Jeleniogórska jest miejscem szczególnym na kulturowej mapie Polski. Z jednej strony - wspaniałe krajobrazy Karkonoszy i Rudaw Janowickich, a z drugiej - największe nasycenie w obiekty zabytkowe. I nie tylko ilość, ale przede wszystkim jakość i rozmaitość historycznych budowli nadają regionowi unikatowy charakter.

Fot. 1 Bukowiec pawilon HerbacianyFot. 1 Bukowiec pawilon Herbaciany
To połączenie walorów naturalnego krajobrazu i dziedzictwa kultury materialnej podkreślają dodatkowo wspaniałe założenia parkowe otaczające  najświetniejsze rezydencje. Tu swoje rezydencje zakładały najświetniejsze rody europejskie: Habsburgowie, Hohenzollernowie, Schaffgotschowie, Czartoryscy, Radziwiłłowie, książęta hescy i orańscy. W okresie romantyzmu kotlina stała się znanym miejscem turystycznym i uzdrowiskowym. Przybywali tu artyści, miłośnicy przyrody i podróżnicy z całej Europy, i Ameryki, m.in. Fryderyk Chopin, Johan Wolfgang Goethe, Jon Quincy Adams.

Dziś odkrywana niejako na nowo wspaniała spuścizna pokoleń jawi się jako wielkie wyzwanie konserwatorskie. Aby odszukać dawne założenia, osie i trasy widokowe, aby ochronić i przywrócić do świetności ten wyjątkowy w Europie krajobraz kulturowy, należy zjednoczyć wysiłki wielu ludzi i organizacji. Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej jest jedną z tych organizacji, która w sposób bardzo aktywny stara się wypromować Kotlinę Jeleniogórską ze względu na jej ogromne wartości kulturowe.

Bukowiec widok na mauzoleumBukowiec widok na mauzoleum
W ostatnim czasie m.in z inicjatywy Fundacji udało się utworzyć na terenie Kotliny Park Kulturowy, a 11 założeń pałacowo-parkowych zostało wpisane na Listę Pomników Historii RP, co stanowi pierwszy krok do wpisu Doliny Pałaców i Ogrodów na Listę Światowego Dziedzictwa „UNESCO”. Wiedzę o Kotlinie staramy się gromadzić i rozpowszechniać poprzez m.in. wydawnictwa, promocje w mediach, organizowane konferencje, wystawy, festiwale oraz uczestnictwo w targach turystycznych. Ponadto cele naszej działalności skupiają się nad pracami konserwatorskimi w obiektach zabytkowych w Kotlinie Jeleniogórskiej. Obecnie nasze działania skupiają się nad rewaloryzacją założenia pałacowo – parkowego w Bukowcu, w którym w najbliższych latach powstanie centrum edukacyjno-kulturalne, a już dziś korzystać można z uroków 120 ha parku krajobrazowego. Jednocześnie,

Fundacja organizuje cykliczne imprezy kulturalne: Festival dell’Arte w Dolinie Pałaców i Ogrodów (sierpień), Wielkanocny Festiwal Concerti Pasquali (święta wielkanocne), Festiwal Życia (maj), Święto Muzyki (21 czerwca), Europejskie Dni Dziedzictwa (wrzesień). Dzięki działaniom Fundacji i naszych partnerów, Dolina Pałaców i Ogrodów ponownie zaczyna tętnić życiem i staje się sercem kulturalnym naszego regionu.

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej
ul. Świdnicka 31 50-066 Wrocław
tel. +48 71 782 22 32 w.51
fax +48 71 782 22 52
Oddział w Bukowcu
ul. Robotnica 9
58-533 Bukowiec
tel/fax +48 75 74 28 501
NIP: 898 20 69 723 
KRS: 0000239622
biuro@dolinapalacow.pl
www.dolinapalacow.pl

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej jest organizacją pożytku publicznego, której celami są m.in.:
- Kształtowanie poczucia lokalnej tożsamości wśród mieszkańców regionu
- Tworzenie i wdrażanie strategii, programów, planów, projektów w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowo - przyrodniczego, aktywizacji terenów wiejskich, zrównoważonego rozwoju, krajoznawstwa, edukacji i wychowania
- Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych
- Promocja turystyki kulturowej opartej o obiekty zabytkowe regionu
- Działalność charytatywna
- Działalność edukacyjna i kulturalna
Fundacja jest właścicielem Folwarku i Parku
w Bukowcu, który jest w trakcie odbudowy i procesu

 rewaloryzacji. Park jest udostępniany do zwiedzania, a na jego terenie oraz w zabytkowych budynkach folwarcznych organizowane są wydarzenia kulturalne i warsztaty edukacyjne.

Ważniejsze imprezy organizowane przez Fundację:  

Wielkanocny Festiwal Concert Pasquali
Festiwal Życia (maj)
Międzynarodowe Święto Muzyki (21 czerwca)
Festival dell’Arte (sierpień)
Europejskie Dni Dziedzictwa (wrzesień)

 

Materiały prasowe Fundacji Doliny Palaców
i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej