Architektoniczne rzemiosło artystyczne od XII do XX wieku - ekspozycja stała Muzeum Architektury

Architektura to nie tylko zewnętrzna bryła budowli i ograniczona przez nią wewnętrzna przestrzeń. To również detale, elementy wystroju elewacji i trwałego wyposażenia wnętrz, które nadają budowlom charakter i styl.

Fot. 1 Piece kolumnowe, 4 ćw. XIX wiekuFot. 1 Piece kolumnowe, 4 ćw. XIX wieku
Te właśnie dzieła szeroko rozumianego architektonicznego rzemiosła artystycznego są przedmiotem stałej wystawy w Muzeum Architektury we Wrocławiu. Prezentowane na niej eksponaty świadczą o talencie dawnych artystów, rzemieślników oraz projektantów przemysłowych. Na wystawie można obejrzeć wytwory szklarstwa i witrażownictwa, kaflarstwa i sztukatorstwa, rzemiosł kowalskich i ślusarskich, odlewnictwa, wyroby stolarskie i kamieniarskie, a także drewniane stropy i malarstwo plafonowe. Chronologiczny układ eksponatów pozwala prześledzić różnorodność form i przemiany stylowe zachodzące przez wieki, od wczesnego średniowiecza aż do 1 połowy XX w.

Obiekty pochodzą nie tylko z terenu Śląska, ale także z innych regionów Polski i Europy. Trzon wystawy stanowią zbiory Muzeum Architektury, wzbogacone o eksponaty z wrocławskich muzeów - Narodowego i Archeologicznego oraz z Katedry Archeologii UWr.

Muzeum Architektury we Wrocławiu posiada także jedną z piękniejszych kolekcji dawnych witraży. Na wystawie prześledzić można rozwój techniki zdobienia okien od najstarszego witraża z około 1190 roku, poprzez witraże gotyckie, nowożytne witraże gabinetowe, historyzujące z XIX w., aż po dwudziestowieczne witraże secesyjne i w stylu art deco.

Materiały prasowe
Muzeum Architektury we Wrocławiu

Zdjecia:

Piece kolumnowe, huta żelaza, Niemcy, 4 ćw. XIX wieku
Secesyjny witraż z kamienicy przy ul. Zygmunta Krasińskiego 13 we Wrocławiu, głowa damy w welonie, zakład witrażowy we Wrocławiu (?), ok. 1900 roku
Witraż z wizerunkiem proroka Ezechiela, Niemcy (?), początek XIII wieku

Fot. 2 Witraż secesyjny z kamienicy przy ul. Zygmunta Krasińskiego 13 we Wrocławiu,Fot. 2 Witraż secesyjny z kamienicy przy ul. Zygmunta Krasińskiego 13 we Wrocławiu,

Witraż z wizerunekiem proroka EzachielaWitraż z wizerunekiem proroka Ezachiela