Architektura Dolnego Śląska

Magiczna ruina - kościół ewangelicki w Żeliszowie

Powybijane okna, pozrywane podłogi, brak ławek. Tak dziś wygląda wyjątkowy na skalę krajową kościół ewangelicki w Żeliszowie, którego autorem był jeden z największych architektów niemieckich Carl Gotthard Langhans, twórca Bramy Brandenburskiej w Berlinie czy też pałacu Hotzfeldtów we Wrocławiu oraz wielu innych dzieł na terenie Państwa Pruskiego...

Trzy portale miasta Jawor

Portale kamienic mieszczańskich na Śląsku. Od najstarszych do około roku 1618. W Jaworze zachowały się tylko trzy portale kamienic mieszczańskich z okresu renesansu i manieryzmu. Jednak ich dekoracyjność i niezwykłe bogactwo detalu rekompensuje skromną ilość obramień. Historia Jawora rozpoczyna się w 1274 roku, kiedy to miasto stało się stolicą...

Od średniowiecza do manieryzmu. Portale kamienic mieszczańskich w Świdnicy

Portale kamienic mieszczańskich na Śląsku. Od najstarszych do około roku 1618. Świdnica to miasto, którego rynek i okolice zdobi szereg kamienic mieszczańskich do których prowadzą nierzadko starsze od samej architektury portale. Po II Wojnie Światowej mieszkańcy Świdnicy odbudowując miasto przyłączali do nowej zabudowy pozostałości po dawnych...

Portale kamienic mieszczańskich Gryfowa Śląskiego

Portale kamienic mieszczańskich na Śląsku. Od najstarszych do około roku 1618. Gryfów Śląski to miasto położone w województwie dolnośląskim, które może pochwalić się tylko trzema, ale za to niezwykle kunsztownymi, portalami kamienic mieszczańskich, pochodzącymi z okresu manieryzmu. Miasto najprawdopodobniej zostało założone w drugiej połowie...

Portale kamienic mieszczańskich w Złotoryi

Portale kamienic mieszczańskich na Śląsku. Od najstarszych do około roku 1618. Złotoryja to miasto, które obecnie obchodzi 800-letnią rocznicę swego istnienia. Dokładnie 800 lat temu nastąpiła lokacja grodu i książę Henryk Brodaty zezwolił mieszkańcom osady na posługiwanie się prawem miejskim wzorowanym na przepisach z Magdeburga. W późniejszym...

Architektura kościoła św. Jana w Legnicy – typ hali emporowej ścienno-filarowej cz. II

Czeskie budowle w typie hali ścienno-filarowej są wynikiem dokonanego w XVIII wieku przeobrażenia XVII-wiecznych beztranseptowych założeń ścienno-filarowych poprzez zmniejszenie aneksów bocznych, redukcję filarów ściennych i symetryczne zrównoważenie położonych biegunowo wnętrz przedsionka i prezbiterium, od których nawa główna odróżnia się...