Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju

12 października w Dzienniku Ustaw nr 217 poz. 1282  zostało opublikowane Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 20 września 2011 r. w sprawie uznania za pomnik historii dusznickiego młyna papierniczego. W myśl Rozporządzenia „celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości artystyczne, naukowe, techniczne, materialne i niematerialne oraz unikatowość i autentyczność najstarszego w Polsce młyna papierniczego pochodzącego z początku XVII w., świadectwa dziejów nowożytnego papiernictwa”.

Najciekawszy obiekt przemysłowy w Europie

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju jest instytucją kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Muzeum mieści się w pochodzącym z 1605 r. młynie papierniczym – bezcennym w skali światowej zabytku techniki. Budynek jest jednym z najciekawszych pod względem architektonicznym obiektów przemysłowych w Europie. Elementami charakterystycznymi dla papierni są dach kryty gontem, zakończony od zachodu barokowym szczytem wolutowym oraz oryginalny pawilon wejściowy. Muzeum Papiernictwa zajmuje się gromadzeniem i udostępnianiem zabytków związanych z papiernictwem, drukarstwem oraz miejscowością Duszniki Zdrój. Muzeum może poszczycić się m.in.: największą w kraju kolekcją zabytkowych sit papierniczych i papierów ze znakami wodnymi, zbiorem wzorników papierów i wyrobów papierowych, dawnymi maszynami wykorzystywanymi w papiernictwie i drukarstwie, jedną z najcenniejszych w Europie kolekcją przyrządów do badania właściwości papieru, zbiorem obrazów związanych z dusznicką papiernią (portrety dawnych właścicieli młyna) oraz z Dusznikami, bogatym zbiorem ikonografii do Dusznik Zdroju, największym w kraju księgozbiorem dotyczącym historii papiernictwa.

Wystawy prezentują historię papiernictwa, technologię przemysłu papierniczego w XIX-XX w. oraz dzieje drukarstwa. Ogromnym zainteresowaniem wśród zwiedzających cieszy się pokazowa produkcja papieru prowadzona według średniowiecznej techniki. Każdy może wziąć udział w warsztatach czerpania papieru, a wyprodukowane przez siebie arkusze otrzymuje na pamiątkę pobytu w Muzeum. Od 2001 roku Muzeum organizuje festyn „Święto Papieru”- imprezę popularyzującą wiedzę o papierze (lipiec/sierpień).

Maciej Szymczyk Dyrektor Muzeum Papiernictwa