Przedwojenne witraże w pałacu w Bagnie

Pałac w Bagnie jest ciekawym przykładem obiektu zabytkowego na terenie Dolnego Śląska, który nie tylko nietknięty przetrwał wojnę, ale też dzięki bratu Feliskowy Siernemu, nie został okradziony ani zniszczony zaraz po wojnie. Dziś możemy podziwiać architekturę budynku i niezwykłe jego wnętrze.

Pierwsze skrzydło pałacu powstało w 1734 roku. Po kupnie przez Georga Kisslinga w 1905 roku, budynek został rozbudowany o kolejne skrzydło, a łącznikiem obu części jest wieża stróżówki.
W jego wnętrzu zachowało się oryginalne wyposażenie, część księgozbioru oraz trzy zespoły witrażowe. Każdy inny, każdy pochodzący z innego okresu.

Fot. 1 Pałac w Bagnie, obecnie Dom Zakonny i Wyższe Seminarium Duchowane Salwatorianów, foto. B_TwardakFot. 1 Pałac w Bagnie, obecnie Dom Zakonny i Wyższe Seminarium Duchowane Salwatorianów, foto. B_Twardak

Trzy grupy witraży - każda z innego czasu, każda w innym stylu

Pierwsza grupa witraży znajduje się w hollu głównym. Wysokie, barwne oszklenia, są ozdobą reprezentacyjnych schodów. Ich tematyka nawiązuje do motta, które właściciel Georga Kissling umieścił nad wejściem tj. Veritate et Justitia (Prawo i Prawda), według którego żyli mieszkańcy pałacu.
Trzy okna zdobione są motywami stylizowanymi na antyczne. Po prawej stronie znajduje się przedstawienie alegorii Prawa, zaś po lewej alegorii Prawdy.

Fot. 2 Witraże w holu głównym - alegorie Prawo i Prawda, foto. J. KobylińskaFot. 2 Witraże w holu głównym - alegorie Prawo i Prawda, foto. J. Kobylińska

U góry każde okno zdobione jest alegoryczną sceną, przywodzącą na myśl zdobienia antycznych naczyń.
Po prawej widnieje alegoria obfitości, środkowe okno zdobione jest sceną walki, zaś po lewej przedstawieno boginie Diany. Witraże stylem oraz techniką wykonania wzorowane są na witrażach z XVI wieku. Warto zwrócić uwagę, że nie zostały one wykonane w powszechnie znanej technice łączenia barwnych szkieł, lecz poprzez malowanie na szkle obrazu specjalnymi farbami szkliwnymi.

Fot. 3 Witraże w holu głównym - bogini Diana, foto. J. KobylińskaFot. 3 Witraże w holu głównym - bogini Diana, foto. J. Kobylińska

Witraże św. Piotra i Pawła w dawnej sali balowej

W 1930 roku pałac został zakupiony przez niemieckich Salwatorian i przekształcony w międzynarodowy nowicjat i studia filozofii dla kleryków. Z tego okresu pochodzą dwa witraże św. Piotra i św. Pawła znajdujące się w kaplicy - dawnej pałacowej sali balowej. Z tego powodu dawna sala balowa musiała przejść zmiany, dostosowujące ją do nowej funkcji. Zniknęły między innymi freski ze sklepienia, z przedstawieniami scen polowań, które zostały zastąpione wizerunkami apostołów. Oba witraże usytuowane są od strony ołtarzowej. Swą stylistyką nawiązują do witraży średniowiecznych.

Fot. 4 Witraże w kaplicy, foto. J. KobylińskaFot. 4 Witraże w kaplicy, foto. J. Kobylińska

Zagadkowe witraże z XVII wieku

Ostatnia grupa znajduje się w starym skrzydle, w jednym z bibliotecznych pomieszczeń i stanowi nie lada zagadkę.
Są to fragmenty witraży powstałych w 1640 roku, na co wskazuje data zapisana na jednym z nich. Nie wiadomo dokładnie skąd pochodzą i dlaczego zostały wtórnie wbudowane w szyby.

Fot. 5 Witraże w bibliotece zakonnej, foto. J. KobylińskaFot. 5 Witraże w bibliotece zakonnej, foto. J. Kobylińska


Prawdopodobnie sprowadził je tutaj pierwszy właściciel pałacu Henryk Leopold von Seherr-Thos. Są to pojedyncze sceny, wizerunki postaci i tarcze heraldyczne. Rozpoznać można między innymi rycerza z tarczą z krzyżem lotaryńskim, będącego prawdopodobnie elementem heraldycznym Pogoni - herbu Litwy oraz niezidentyfikowany herb szlachecki.
Nie wiadomo również czy pochodzą z jednego miejsca lub czasu ponieważ różnią się między sobą techniką wykonania.

Fot. 6 Witraże w bibilotece zakonnej, foto. J. KobylińskaFot. 6 Witraże w bibilotece zakonnej, foto. J. Kobylińska

Tekst i zdjęcia witraży: Joanna Kobylińska