Zamki i pałace Dolnego Śląska

Zamek Grodno - strzegące wejścia lwy i szkielet listonosza

Budowę twierdzy na Górze Choina w Zagórzu Śląskim miał rozpocząć książę Bolesław I Wysoki w 1198 r. W zamek przekształcono istniejącą tu rezydencję myśliwską. Wedle podań pierwszą budowlą była strażnica postawiona na górze przez angielskiego rycerza w 800 r., ale udokumentowane wzmianki o zamku pochodzą dopiero z 1315 r. i łączone są z postacią...

Zamek Bolczów - zamek wrośnięty w skały

Zamek Bolczów został wzniesiony na granitowych skałach w okolicach Janowic. Najstarsze dokumenty podają nazwę zamku jako Baulzen lub Boulczestein. Warownia jest doskonałym przykładem wykorzystania naturalnego ukształtowania terenu, skały połączone kamiennymi murami stały się podstawą obwarowań. Zamek był przez pewien czas zamieszkiwany przez...

Zamek Grodziec - zamek na starym wulkanie

Budynek palatium książęcego
Pierwszą budowlą na powulkanicznym, bazaltowym stożku był prawdopodobnie kamienno-drewniany gród Bobrzan. Na przełomie X i XI w. istniała tu kasztelania, a pierwsze wzmianki o istniejącym tu później grodzie książęcym pochodzą z roku 1155, z bulli papieża Hadriana IV. W XIV w. Grodziec znajdował się w rękach rycerza Svola z rodu Bożywojów. Zamek...

Zamek w Sycowie – historia upadku Bironów cz. II

Nieszczęsna wojna Olbrzymi zamek w środku trzytysięcznego miasteczka nie mógł umknąć uwadze wojska. Tuż przed napaścią na Polskę, w sierpniu 1939, w komnatach ulokowała się logistyczna jednostka wojskowa. Sycowski zamek stał jeszcze bezpieczny, ale jego losy zaczęły być niepewne w chwili rozpoczęcia wojny Niemiec z Rosją radziecką. Już w 1943...

Zamek w Sycowie – historia upadku Bironów cz. I

Arys tokracja sycowska Kiedy we wtorkowy wieczór 16 stycznia 1945 roku Bironowie, właściciele sycowskiego zamku, zasiadali do posiłku, musieli już być świadomi nieuchronnej klęski tak swojego panowania, jak i wojsk niemieckich, z którymi się jednak nigdy nie identyfikowali. Nikt też nie przypuszczał, by wielopokoleniowy dorobek miał na zawsze...

Zamek Świny. Zamek, w którym wino lało się strumieniami

W położonej obok Bolkowa wsi Świny znajduje się jeden z najstarszych na Szlaku Zamków Piastowskich Zamek Świny. Budowla początkowo pełniła funkcję budowli obronnej, z czasem stała się zamkiem mieszkalnym. Dawniej połączona była tunelem z twierdzą w Bolkowie . Pierwsze wzmianki o grodzie obronnym w miejscowości Świny pochodzą z 1108 r. Od roku...