Zabytki

Zamek Bolczów - zamek wrośnięty w skały

Zamek Bolczów został wzniesiony na granitowych skałach w okolicach Janowic. Najstarsze dokumenty podają nazwę zamku jako Baulzen lub Boulczestein. Warownia jest doskonałym przykładem wykorzystania naturalnego ukształtowania terenu, skały połączone kamiennymi murami stały się podstawą obwarowań. Zamek był przez pewien czas zamieszkiwany przez...

Zamek Grodziec - zamek na starym wulkanie

Budynek palatium książęcego
Pierwszą budowlą na powulkanicznym, bazaltowym stożku był prawdopodobnie kamienno-drewniany gród Bobrzan. Na przełomie X i XI w. istniała tu kasztelania, a pierwsze wzmianki o istniejącym tu później grodzie książęcym pochodzą z roku 1155, z bulli papieża Hadriana IV. W XIV w. Grodziec znajdował się w rękach rycerza Svola z rodu Bożywojów. Zamek...

Zamek Bolków. Cień błazna i skarby ze studni

Na Zamkowym Wzgórzu w Bolkowie znajduje się Zamek Bolków. Dawniej zamieszkiwali go książęta, dziś jest oddziałem Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Podobno kiedyś istniał tunel łączący Zamek Bolków z Zamkiem Świny. Ten drugi położony jest we wsi Świny w pobliżu Bolkowa. Zamek książąt świdnicko-jaworskich w Bolkowie wznoszono od połowy XIII...

Zamek w Sycowie – historia upadku Bironów cz. I

Arys tokracja sycowska Kiedy we wtorkowy wieczór 16 stycznia 1945 roku Bironowie, właściciele sycowskiego zamku, zasiadali do posiłku, musieli już być świadomi nieuchronnej klęski tak swojego panowania, jak i wojsk niemieckich, z którymi się jednak nigdy nie identyfikowali. Nikt też nie przypuszczał, by wielopokoleniowy dorobek miał na zawsze...

Zamek Świny. Zamek, w którym wino lało się strumieniami

W położonej obok Bolkowa wsi Świny znajduje się jeden z najstarszych na Szlaku Zamków Piastowskich Zamek Świny. Budowla początkowo pełniła funkcję budowli obronnej, z czasem stała się zamkiem mieszkalnym. Dawniej połączona była tunelem z twierdzą w Bolkowie . Pierwsze wzmianki o grodzie obronnym w miejscowości Świny pochodzą z 1108 r. Od roku...

Wieża książęca w Siedlęcinie

Wieża w Siedlęcinie powstała, jak wskazują ostatnie badania, krótko po 1314 r. Ma cztery kondygnacje (jedno piętro dobudowano w XV w.) i jest podpiwniczona. Początkowo była otoczona kamiennym murem oraz fosą. Zbudowano ją na wzniesieniu, w zespole folwarcznym. Właściciel wieży – książę piastowski Henryk I Jaworski – kazał ją wznieść z myślą o...