"Tamten wrocławski rok" Joanny Konopińskiej

Joanna Konopińska była córką Tadeusza Konopińskiego, lekarza weterynarii i jednego z organizatorów wydziału Rolnego na Uniwersytecie i Politechnice Wrocławskiej po 1945 roku, a następnie pierwszego dziekana wydziału Rolnego we Wrocławiu. Do Wrocławia po raz pierwszy przyjechała w czerwcu 1945, gdzie od początku października studiowała historię na Uniwersytecie Wrocławskim.

Joanna KonopinskaJoanna Konopinska
Tamten Wrocławski rok to dziennik, w którym autorka opisuje swoje codzienne życie w zrujnowanym wojną mieście, a nie było to łatwe życie. Przedstawia zmagania o to, by po ciężkich latach wojny stworzyć w tym obcym, dziwnym mieście namiastkę normalnego życia. Ukazuje trudną sytuację materialną mieszkańców miasta, ich postawy oraz relacje między Polakami przybyłymi z różnych stron, też relacje z Niemcami, którzy nadal we Wrocławiu przebywali.

Dzień po dniu w zrujnowanym mieście

Książka wydana została dopiero w 1987 roku. Jak przyznała sama autorka, prace redaktorskie nad książką rozpoczęła w 1985 roku. Część materiałów została uzupełniona, część dopisana, zaś wiele wątków osobistych usuniętych. Dzięki temu powstała rzeczowa relacja z życia miasta, jednak o osobistym i indywidualnym charakterze. Możemy poznać historię tworzenia domu i wspólnego życia pod jednym dachem Polaków i Niemców oraz zmagania z codziennością, w której nawet zdobycie firanki było niezwykłym wyzwaniem, nie wspominając o szybach w oknach.

Miasto się budzi do życia

Czytając ten dziennik możemy również obserwować, jak zmieniało się miasto na przełomie roku 1945/1946 i jak powoli budziło się do życia; jak tworzono na nowo wrocławskie uczelnie i jakie problemy się z tym wiązały; jak kształtowało się środowisko akademickie i naukowe oraz jakie było życie studentów pierwszego rocznika Uniwersytetu Wrocławskiego. Dowiemy się także jak wielkie emocje budziły różne wydarzenia m.in. uruchamianie połączeń komunikacyjnych, otwieranie nowych sklepów, czy pierwszy spektakl w Operze.

Dzięki lekkości pióra autorki jest to książka dla każdego, kto chciałby poznać życie we Wrocławiu w pierwszym roku po wojnie i poczuć jego atmosferę.

Joanna Kobylińska

Joanna Konopińska
Tamten Wrocławski rok 1945-1946 dzienniki
Wydawnictwo Dolnośląskie
Wrocław 1987