Ważne postacie z Dolnego śląska i z nim związane

Erich i Hans Adolfowie – złotnicy przedwojennego Wrocławia

Można powiedzieć, że określenie Schaffende Hände (stwórcze ręce) określa pracę Ericha Adolfa. Tę nazwę nadawano rzemieślnikom, wyróżniającym się skromnością, pracowitością oraz ludzkim talentem, który wykorzystywali podczas własnoręcznego wykonywania wszelkich dóbr niezbędnych człowiekowi do życia. Erich Adolf (1888–1965) i jego syn Hans...

Wyprawa Benedykta Polaka do Mongołów

Mylą się ci, którzy za pierwszego europejskiego odkrywcę środkowej Azji uważają weneckiego kupca Marco Polo. Tymczasem, gdy Polo wyruszał w swoją wieloletnią podróż na wschód w roku 1271, relacja pewnego polskiego franciszkanina o imieniu Benedykt była znana już od dwudziestu czterech lat. Jego, prawie już dziś zapomniane, dziełko De itinere...

Henryk I Brodaty cz. I

Henryk Brodaty, syn księcia śląskiego Bolesława Wysokiego, należał do najwybitniejszych władców polskich czasów rozdrobnienia dzielnicowego. Od początku swego panowania zajął się on wewnętrznymi sprawami Śląska. Dbał o jego rozwój gospodarczy, popierał osadnictwo i górnictwo. To dzięki jego zabiegom zreforomowano takie miasta jak Złotoryję,...

Adam Caspar von Artzat

W połowie XVII wieku Artzatowie byli jedną z najbardziej wpływowych wrocławskich rodzin. Jej najwybitniejszym i najbarwniejszym przedstawicielem był Adam Caspar von Artzat - doktor praw, podskarbi miejski, radca cesarski, polityk. Do dziś we Wrocławiu możemy podziwiać najcenniejszą po nim pamiątkę i zarazem wybitne barokowe dzieło, tj. jego...

Henryk I Brodaty cz. II

Henryk Brodaty należał do najwybitniejszych władców polskich czasów rozdrobnienia dzielnicowego. Dał się poznać jako dobry władca, który dążył do zjednoczenia i umocnienia Polski dzielnicowej. Według historyków, dzięki swojej dyplomacji, skuteczności oraz szczerej pobożności mógł ubiegać się nawet o koronę królewską. Małżeństwo ze św. Jadwigą...

Johann Friedrich August Borsig

Johann Friedrich August Borsig - założyciel imperium przemysłowego Borsigów - urodził się 23 czerwca 1804 roku we Wrocławiu. W 1837 roku otworzył w Berlinie niewielką fabrykę maszyn, a kilka lat później wyprodukował już własne, innowacyjne lokomotywy. Jego produkty bardzo szybko zdobyły uznanie, a sam Borsig stał się jednym z bardziej znanych...