A

Erich i Hans Adolfowie – złotnicy przedwojennego Wrocławia

Można powiedzieć, że określenie Schaffende Hände (stwórcze ręce) określa pracę Ericha Adolfa. Tę nazwę nadawano rzemieślnikom, wyróżniającym się skromnością, pracowitością oraz ludzkim talentem, który wykorzystywali podczas własnoręcznego wykonywania wszelkich dóbr niezbędnych człowiekowi do życia. Erich Adolf (1888–1965) i jego syn Hans...

Adam Caspar von Artzat

W połowie XVII wieku Artzatowie byli jedną z najbardziej wpływowych wrocławskich rodzin. Jej najwybitniejszym i najbarwniejszym przedstawicielem był Adam Caspar von Artzat - doktor praw, podskarbi miejski, radca cesarski, polityk. Do dziś we Wrocławiu możemy podziwiać najcenniejszą po nim pamiątkę i zarazem wybitne barokowe dzieło, tj. jego...