C

Willy Cohn

Willy Cohn - kronikarz wojennego Wrocławia, niemiecki patriota żydowskiego pochodzenia, zamordowany przez nazistów w Kownie. 6 stycznia 1938 (...) Rozmowa z Blockiem (...) dotyczyła głównie ogólnych aspektów tego, co działo się, i było rzeczą naturalną, że u Żydów, którzy nie pojmują biegu moich myśli, także u Blocka, początkowo dało się wyczuć...