K

Friederike Kempner cz. II

Friederike Kempner – śląski łabędź i żydowski słowik , pisarka. Jest znana ze względu na niezwykły komizm, jakim posługiwała się w liryce i obronę praw człowieka. Na jej kamieniu nagrobnym została wyryta inskrypcja: Jej życie było poświęcone pracy intelektualnej i dziełom miłosierdzia . W swojej twórczości Kempner poruszała tematy trudne,...

Friederike Kempner cz. I

Friederike Kempner – śląski łabędź i żydowski słowik , pisarka. Jest znana ze względu na niezwykły komizm, jakim posługiwała się w liryce i obronę praw człowieka. Na jej kamieniu nagrobnym została wyryta inskrypcja: Jej życie było poświęcone pracy intelektualnej i dziełom miłosierdzia . U rodziła się 25 czerwca 1828 roku w Opatowie koło Kępna...