Wrocław

Kościoły obrządku wschodniego we Wrocławiu, cz. I

Położenie Wrocławia na szlakach łączących zachód ze wschodem oraz północ z południem, a także jego bogata historia miały ogromny wpływ na jego wielokulturowość uwidaczniającą się chociażby poprzez mieszkańców różnych wyznań i religii. W Dzielnicy Czterech Wyznań (więcej) gdzie w bliskim sąsiedztwie znajdują się kościoły rzymskokatolicki,...

Magiczna aura Starego Cmentarza Żydowskiego

Na przestrzeni dziejów istniało we Wrocławiu kilka nekropolii żydowskich. Ze średniowiecznego cmentarza z Przedmieścia Oławskiego pozostały tylko nieliczne kamienie nagrobne. Cmentarz nowożytny z lat 1761-1856 z okolic dzisiejszego Dworca Głównego przestał istnieć w 1944 roku. Do dziś zachowały się jedynie dwie nekropolie żydowskie: na Krzykach,...

Muzyka + teatr = udane przedstawienie. O muzyce w teatrze w XIX wieku

XIX wiek: teatr rzuca cień na elitarną kulturę dworską i staje się ulubioną rozrywką mieszczan. Wrocławski Teatr Miejski wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na ogólnie dostępną kulturę, oferując rozmaite formy rozrywki, w tym muzykę. Widoczne w mieście liczne afisze przyciągają publiczność nazwiskami wielkich śpiewaków, liczącymi się w całej...

Organy Mistrza Englera

Gdyby ktoś mnie zapytał o ulubieńca Św. Cecylii z XVIII wieku, bez wahania opowiedziałabym historię niezwykle utalentowanego organmistrza Michaela Englera. Nazwisko Michaela Englera jest na stałe wpisane w dzieje muzyczne Wrocławia i okolic; z pewnością można go jednoznacznie określić mianem ulubieńca świętej Cecylii. Englerowie byli zdolnymi...

Prawdziwa historia wrocławskiego krasnala

Czyli o Pomarańczowej Alternatywie, jej twórcy i krasnoludku. Dialektyczna Sztuka Syntezy? W czasie stanu wojennego w Polsce, slogany symbolizowały opór wobec reżimu.Władze zamalowywały je plamami. Wtedy pojawiał  się na nich krasnoludek. Kto we Wrocławiu nie słyszał o grupie Pomarańczowej Alternatywy, ten tak na prawdę nie zna historii swego...

Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Zakład Narodowy im. Ossolińskich został przeniesiony do Wrocławia ze Lwowa zaraz po II wojnie światowej. Posiada 1 500 000 eksponatów tworzących wyjątkową kolekcję historii i kultury polskiej. Początki historii tych niezwykłych zbiorów zaczyna się w XVIII wieku. Józef Maksymilian hr. Ossoliński urodził się ok. 1754r. W majątku Wola Mielecka na...