Współpraca

ORGANIZAJCE I INSTYTUCJE HISTORYCZNE I KULTURALNE NA TERENIE DOLNEGO ŚLĄSKA


Wszystkim chętnym do wpółpracy z naszą redakcją oferujemy umieszczenie na naszym poratlu pełnej informacji dotyczącej Państwa działalności. Publikacje zapowiedzi i recenzji z organizowanych wydarzeń kulturalnych takich, jak: spektakle teatralne, koncerty, wernisaże i wystawy, jarmarki, a także z wykładów i konferencji.

Chcemy promować nie tylko duże wydarzenia we Wrocławiu lecz także informować o tym, co dzieje się w mniejszych miejscowościach.

WSPÓŁPRACUJEMY

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Opera Wroclawska

Narodowe Forum Muzyki

Impart Wrocław

Fundacja Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań

Dzielnica Czterech Wyznań

Fundacja Open Mind

Muzeum Regionalne w Jaworze

Galerie Sztuki Współczesnej

 

PRATKYKANCI I WOLONTARIUSZE

Zapraszamy do wpółpracy wszystkich, którzy chcieliby zdobyć doświadczenie na polu dziennikarskim i redaktorskim. Umożliwiamy udział w różnych wydarzeniach kulturalnych, rozwijanie własnych zainteresowań i publikacje artykułów. Nasi praktykanci i wolontariusze mogą brać udział w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez naszą Fundację, a także w prowadzonych przez nas projektach.