Muzea we Wrocławiu

MUZEUM MIEJSKIE WROCŁAWIA
http://www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl/
Oddziały:
Muzeum Sztuki Mieszczańskiej Stary Ratusz
Rynek 1, 50-106 tel. 71 347-16-91
Muzeum Historyczne Pałac Królewski
ul. Kazimierza Wielkiego 35, tel. 71 391-15-71
Muzeum Sztuki Medalierskiej Pałac Królewski
ul. Kazimierza Wielkiego 35, 
Muzeum Archeologiczne Arsenał ul. Cieszyńskiego 9 Muzeum Militariów Arsenał ul. Cieszyńskiego 9 
Muzeum Sztuki Cmentarnej Stary Cmentarz Żydowski ul. Ślężna 37/39 tel. (71) 791-59-04 lub 791-59-03

MUZEUM ARCHIDIECEZJALNE
Plac Katedralny 16 tel. 71 327 11 78

MUZEUM ARCHITEKTURY

ul. Bernardynska 5, 50-156 Wroclaw
tel. (+48)(71) 344-82-79, 343-36-75
fax. (+48)(71) 344-65-77
e-mail: muzeum@ma.wroc.pl

OPISY WYSTAW STAŁYCH

SALA ROMAŃSKA

RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE OD XII DO XX WIEKU

 

MUZEUM NARODOWE Plac Powstańców Warszawy 5 http://www.mnwr.art.pl/

Odziały: Muzeum Etnograficzne Generała Romualda Traugutta 111/113 http://www.muzeumetnograficzne.pl/

Panorama Racławicka ul. Purkyniego 11 http://www.panoramaraclawicka.pl/

OPISY WYSTAW STAŁYCH

SZTUKA ŚLĄSKA XII - XVI WIEKU
SZTUKA ŚLĄSKA  XVI - XIX WIEKU
POLSKA SZTUKA WSPÓŁCZESNA

 

MUZEUM POCZTY I TELEKOMUNIKACJI
Zygmunta Krasińskiego 1 http://www.muzeum.wroclaw.pl/  

 

MUZEUM PRZYRODNICZE
Henryka Sienkiewicza 21 http://www.muzeum-przyrodnicze.uni.wroc.pl/

 

MUZEUM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
Plac Uniwersytecki 1 http://www.muzeum.uni.wroc.pl/