Kultura Wrocławia na plakacie

Ósmego grudnia w Muzeum Miejskim Wrocławia (Pałac Królewski) otwarta została wystawa pt. "Kultura Wrocławia na plakacie 1945–2016". Ekspozycja czynna będzie do 26 lutego 2017 roku. Zapraszamy.

Jan Jaromir Aleksiun, 4 Międzynarodowy Studencki Festiwal Teatrów Awangardowych 1973Jan Jaromir Aleksiun, 4 Międzynarodowy Studencki Festiwal Teatrów Awangardowych 1973
Polska Szkoła Plakatu

Idąc dziś ulicami polskich miast trudno uwierzyć, że to właśnie one były kiedyś plenerowym salonem ekspozycyjnym zjawiska, które przeszło do legendy pod nazwą Polska Szkoła Plakatu i nadal inspiruje współczesnych ilustratorów.

Jej rozkwit przypadł na lata pięćdziesiąte, by ostatecznie utrwalić się w końcu lat siedemdziesiątych. Twórców tego zjawiska, wyjątkowego nawet na tle innych europejskich krajów, nazywano niekiedy "malarzami ilustracji", bowiem ich znakiem rozpoznawczym stało się wykorzystanie w pracach technik malarskich lub rysunkowych. Plakaty charakteryzowało precyzyjne, wręcz akademicki wykonanie, swobodne operowaniu kolorem i dbałość o układ kompozycji. Artyści nie nadużywali środków wyrazu, nadając przekazowi lakoniczność, a przy tym treściwość.

Wrocław wpisał się na karty historii Polskiej Szkoły Plakatu

Platformą komunikacyjną między licznymi instytucjami kultury, a odbiorcami stały się plakaty, szeroko kolportowane głównie w przestrzeni miejskiej. Poza znanymi grafikami projektującymi na zlecenie tutejszych instytucji kultury, aktywnie działali w tej dziedzinie również lokalni twórcy: Tadeusz Ciałowicz, Maria i Ryszard Gachowscy, Michał Jędrzejewski, Wiesław Zajączkowski, Roman Rosyk, Maciej Urbaniec, Jan Jaromir Aleksiun, Jerzy Czerniawski, Eugeniusz Get-Stankiewicz, Roman Kowalik, Mirosława Bernat i inni. Projektowali oni afisze teatralne i operowe, plakaty do wystaw muzealnych, oprawę graficzną miejskich uroczystości i najważniejszych wrocławskich festiwali. Wśród tych ostatnich na szczególną uwagę zasługują plakaty zapowiadające kolejne edycje przeglądów muzycznych: Jazz nad Odrą oraz Wratislavia Cantans.

Na ekspozycji pokazanych zostanie 100 plakatów, duża część z nich powstała w latach rozkwitu Polskiej Szkoły Plakatu. Ich uzupełnieniem będą współczesne projekty plakatów, będące jednym z elementów komunikacji wizualnej wydarzeń kulturalnych. Prezentowane plakaty to niejednokrotnie zachowane pojedyncze egzemplarze. Większość z nch pochodzi ze zbiorów Muzeum Miejskiego Wrocławia

Projekt realizowany w ramach Programu Sztuk Wizualnych Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

[Muzeum Miejskie Wrocławia]