Kolektywna wystawa w BWA

W lutym (3 II) w Studiu BWA Wrocław (ul. Ruska 46a/301) rozpocznie się prezentacja Meerschmerz – może współdzielne. Echo opery, kolektywna wystawa i działanie. Zapraszamy.

Meerschmerz to stan znużenia morzem wywołujący uczucie niepokoju i niezadowolenia z otaczającej nas materialnej rzeczywistości (z niemieckiego: Meer – „morze", Schmerz – „ból"). Termin ten – ukuty w odniesieniu do niemieckiego romantyzmu oraz pragnienia zespolenia duchowych i materialnych aspektów ludzkiego doświadczania świata – opisuje psychoemocjonalny stan grupy delfinów żyjących w basenie Morza Śródziemnego, które to zwierzęta stały się bohaterami pracy Beaty Rojek.

Meerschmertz - może współdzielne widok wystawy CSW Halle 14 Lipsk (zdj. Karolina Fabian)Meerschmertz - może współdzielne widok wystawy CSW Halle 14 Lipsk (zdj. Karolina Fabian)

Meerschmerz

Morski ból tych superinteligentnych stworzeń okazał się być spowodowany przez różne ludzkie podziały, które mają głębokie konsekwencje dla wspóldzielonego przez zwierzęta i ludzi ekosystemu. Język i kultura – oraz bariery wniesione na bazie ich struktur – wedle delfinów stały się głównym źródłem nieporozumień między ludźmi, prowadząc do różnych konfliktów w obrębie basenu Morza Śródziemnego. Już niegdyś próbowały one ostrzec ludzi, ale ich przesłanie nie zostało zrozumiane i zwierzęta opuściły Ziemię, co opisał Douglas Adams w swojej powieści sci-fi Cześć, i dzięki za ryby (1984). Tym razem delfiny zdecydowały się rozwiązać ten problem w inny sposób.

Multimedialna instalacja

Instalacja multimedialna jest wynikiem wspólnego wysiłku Beaty Rojek i grupy jej przyjaciół, którzy wspólnie tworzą Gang Delfinów w celu ustanowienia niewerbalnego, egalitarnego multi-dialogu. Wywodzi się on z utopijnej koncepcji wyspy, pływającego "biennale" sztuki - neutralnej przestrzeni kreatywnej wymiany podróżującej od jednego brzegu do drugiego i symbolizującej most ponad podziałami: geograficznymi (3 kontynenty), politycznymi (obecnie 23 kraje), językowymi, kulturowymi, religijnymi itd. W opozycji do hierarchii, została ona określona przez delfiny mianem holarchii – to otwarty i samoorganizujący się system, który ewoluuje, a każdy jego element jest jednocześnie częścią i całością, umożliwiając komunikację poziomą i dowolne zmiany form. Utwory muzyczne, wiersze, rysunki i animacje tworzą gościnne środowisko dla przybyszów o różnym pochodzeniu. Projekt czerpie z bogatej śródziemnomorskiej kultury i historii, ukazując cel ucieczki z obu perspektyw – euro- i antropocentrycznej – i poszukiwanie na tej podstawienie nowej holistycznej narracji.

Meerschmertz - może współdzielne widok wystawy CSW Halle 14 Lipsk (zdj. Karolina Fabian)Meerschmertz - może współdzielne widok wystawy CSW Halle 14 Lipsk (zdj. Karolina Fabian)

Wydarzenie jest częścią projektu Meerschmerz – może współdzielne, zapoczątkowanego przez Delfina Beatę Rojek i Gang Delfinów: Wojtka Furmaniaka, Patrycję Mastej, Izę Moczarną-Pasiek, Kamila Radka, Zośkę Reznik oraz Sonię Sobiech podczas pobytu w CSW HALLE 14 w Lipsku w ramach Programu Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro.

Delfin Beata Rojek + Gang Delfinów: Wojtek Furmaniak, Małgorzata Goliszewska, Raúl Hott, Patrycja Mastej, Iza Moczarna-Pasiek, Lindsay Parkhowell, Kamil Radek, Zośka Reznik, Sonia Sobiech + otwarta grupa gości.

Kuratorka: Delfin Zofia Reznik. Organizator: BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej. Współpraca: Dominika Drozdowska, Joanna Stembalska, Joulia Strauss.

[BWA Wrocław]