Globalizacja i indywidualność

Od 17. lutego w Muzeum Współczesnym Wrocław będzie otwarta wystawa GLOBALIZACJA I INDYWIDUALNOŚĆ. 70 LAT ZPAF 1947–2017. Wernisaż odbędzie się w piątek : 17. lutego o godzinie 18:00 (poziom 5). Wstęp na wernisaż jest bezpłatny. Prezentację można oglądać do 14. kwietnia 20167 roku.

Jacek Lalak "2016"Jacek Lalak "2016"

Indywidualność

Wystawa GLOBALIZACJA I INDYWIDUALNOŚĆ przedstawia wybór prac 53 twórców reprezentujących przegląd środowiska Okręgu Dolnośląskiego ZPAF. Idea wystawy jest formą dyskursu, reinterpretacji zagadnienia globalnej wioski w korelacji z indywidualnością w dobie współczesności. Terminu „globalna wioska” Marshall McLuhan (teoretyk mediów) użył w swojej książce „Galaktyka Gutenberga” („The Gutenberg Galaxy”) z 1962 roku. Idea McLuhana nabiera nowego sensu, nowej formy i kształtu, w dobie rozwoju technologicznego, nowych mediów, demokratyzacji dostępu do mediów oraz procesów zachodzących współcześnie.

Alek Figura "Niebieski"Alek Figura "Niebieski"

Gliobalizacja

Fotografia, będąca jednym z mediów globalnej wioski, przez swoją powszechność, możliwość funkcjonowania przez inne media, internet, telewizję, film, billboardy, mass media itp. ujawnia to zjawisko, ale zarazem jest przykładem formy wypowiedzi, gdzie oryginalność, unikatowość, niepowtarzalność stanowią o wartości i jakości. GLOBALIZACJA I INDYWIDUALNOŚĆ są pojęciami złożonym, wielowątkowymi, wielopłaszczyznowymi, odnoszącymi się do zmian technologicznych, jak i do świadomości filozoficznej.

Wystawa prezentuje bogactwo różnorodnych postaw, konwencji, koncepcji artystycznych. Jest demonstracją złożoności i oryginalności tego środowiska w 70 rocznicę powstania ZPAF.

[MWW]