Rudolphina 5. Gregor Langius

 

Drugiego grudnia o godzinie 18:00 w Ratuszu (Sala Wielka) we Wrocławiu odbędzie się koncert Rudolphina 5 – Gregor Langius, podczas którego wystąpi Ars Cantus. Kierownikiem artystycznym wydarzenia jest Tomasz Dobrzański. Wstęp na koncert jest bezpłatny. Zapraszamy.

Rudolphina 5 jest przedostatnim z cyklu koncertów prezentujących dzieła zgromadzone w bibliotece księcia legnickiego Jerzego Rudolfa, będącej jednym z najobszerniejszych zbiorów muzycznych renesansowej Europy. W zbiorze tym istotne miejsce zajmują kolekcje niemieckich kompozytorów końca XVI wieku, którzy pozostają w dzisiejszych czasach w większości nieznani.

Gregor Langius

 

Gregor Langius należał do najważniejszych twórców ostatniej ćwierci XVI w. i przez sobie współczesnych porównywany był do Orlanda di Lasso. Szczególną popularność zdobył trzygłosowymi pieśniami niemieckimi, których druk był wznawiany jeszcze długo po śmierci autora. Langius w swej twórczości, stanowiącej przede wszystkim kwintesencję renesansowej polifonii, umieścił liczne zalążki stylu barokowego i na pierwszym planie postawił słowa bawiąc się odmalowywaniem ich znaczeń za pomącą dźwięków. Repertuar wielogłosowych sacrae cantonies oraz wspomnianych pieśni niemieckich zostanie przedstawiony publiczności przez zespół Ars Cantus na koncertach, które odbędą się na początku grudnia we Wrocławiu, Legnicy i Warszawie.

[materiał organizatorów wydarzenia]