Konferencja „Czas utopii. W poszukiwaniu utraconej przyszłości”

Rok 2016 to 500. rocznica ogłoszenia „Utopii” przez Tomasza Moore’a, 10. rocznica śmierci Stanisława Lema i 150. rocznica urodzin George’a Herberta Wellsa. Zatem to doskonały moment, by przyjrzeć się odradzaniu utopijnego myślenia w kulturze i myśli społeczno-politycznej. O możliwości uniknięcia apokalipsy i poszukiwaniu utraconej przyszłości rozmawiać będziemy podczas sympozjum towarzyszącemu Eurokonferencji Polcon 2016 „Fantastyczne światy”.

Myślenie i marzenie o przyszłości rozpościera się między dwiema skrajnościami: utopią raju na ziemi i dystopią apokalipsy

Na każdą optymistyczną wizję przyszłości, pokazującą świat bez wojen, biedy, głodu, chorób, można przedstawić przynajmniej jedną zapowiedź katastrofy. Niezależnie, czy doprowadzi do niej konflikt nuklearny, załamanie ekosystemu lub nieznana i niewyobrażalna dziś epidemia, zwolennicy apokalipsy nie mają wątpliwości, że dobrze już było i może być tylko gorzej. Wizjami raju i apokalipsy żywi się kultura popularna; mają one też wybitnych patronów, którzy siłą swych umysłów nadawali myśleniu o przyszłości intelektualną dyscyplinę - Ernst Bloch, Hans Jonas, Stanisław Lem, papież Franciszek to tylko kilka wybitnych współczesnych postaci, które odcisnęły i odciskają swe piętno na współczesnej kulturze.

Konferencja będzie przebiegać równolegle do Eurokonferencji Polcon 2016 i składać się z pięciu bloków tematycznych. Spotkanie prowadzone będzie w języku polskim i angielskim, z internetową transmisją wideo na żywo.

Konferencja: „Czas utopii. W poszukiwaniu utraconej przyszłości”

Termin: 18-20 sierpnia 2016 roku. Miejce: Dzień 1: Stary Ratusz, Rynek / Dzień 2 i 3: Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, ul. Piłsudskiego 74.

Program ramowy:

Dzień 1 (18.08.2016) / Stary Ratusz
DEBATA: Europa Środkowa, przestrzeń Utopii czy kraina króla Ubu?

Dzień 2 (19.08.2016) / NOT Wrocław
SESJE:
Wprowadzenie do Utopii;
Pokusa nieśmiertelności: od technoutopii do transhumanizmu.

Dzień 3 (20.08.2016) / NOT Wrocław
SESJE:
Postkapitalizm i inne alternatywy;
Solidarność: mit, utopia, niewygodna przeszłość.

[ESK Wrocław 2016]