European Theatre Perspectives

Instytut im. Jerzego Grotowskiego przygotowuje konferencję pt. European Theatre Perspectives, wydarzenie odbędzie się w dniach od 7 do 8 listopada 2016. Zapraszamy.

Konferencja poświęcona piśmiennictwu i krytyce teatralnej w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Polish Theatre Perspectives – inicjatywy wydawniczej Instytutu Grotowskiego oraz TAPAC: Theatre and Performance Across Cultures z Wielkiej Brytanii. Konferencja zainicjuje europejską sieć wymiany krytycznej, budowę trwałego forum, którego częścią będzie m.in. platforma internetowa prezentująca materiały dotyczące teatru Europy Środkowowschodniej w języku angielskim.

Międzynarodowe forum dla analizy nowych dróg wchodzenia w dialog międzykulturowy i zaangażowania w zjawiska teatralne i performatywne. Wśród zaproszonych gości są wybitni specjaliści i nowi badacze zajmujący się innowacyjnymi formami transferu kulturowego w obszarze m.in. tworzenia przedstawień, badań naukowych czy animacji kultury.

Organizatorzy: Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Culture Hub z Wielkiej Brytanii.

[ESK Wrocław 2016]