Punkt widokowy wieży zamku piastowskiego

Muzeum Regionalne w Jaworze powstało w 1929 roku. Jego siedziba znajduje się w zabudowaniach klasztornych z XV wieku. Na zbiory jaworskiego muzeum (około 6 tys. muzealiów) składają się kolekcje o charakterze etnograficznym, archeologicznym, militarnym i geologicznym. W Muzeum prowadzona jest też działalność edukacyjna i naukowa, dzięki czemu można m.in. uczestniczyć w organizowanych w Jaworze wykładach (zob. powiat jaworski (archiwum skarbykultury.pl)).

Wystawy Muzeum Regionalnego w Jaworze

Dla gości Muzeum Regionalnego w Jaworze przygotowane są wystawy stałe, do których należy Galeria śląskiej sztuki sakralnej. Jest to prezentacja skupiająca malowidała ścienne, pochodzące z XV wieku, także zabytkową rzeźbę drewnianą (m.in. późnogotyckie madonny, barokowe figury świętych) oraz malarstwo o tematyce religijnej od XV do XVIII wieku. 

Skarbiec Sudetów jest ekspozycją, na której zobaczyć można minerały i kamienie szlachetne Pogórza Sudeckiego. Wystawa zorganizowana została we współpracy z Muzeum Czeskiego Raju w Turnovie, gdzie natomiast obejrzeć można kolekcję klejnotów lokalnej artystycznej szkoły zawodowej.

Ciekawa jest prezentacja Jaworskie losy rękopisu Kopernika "O obrotach sfer niebieskich", bowiem na niej udostępnione zostały repliki instrumentów astronomicznych z XVI wieku i materiały archiwalne będące dowodem na to, że śląscy mieszcznie z XVI i XVII wieku znali traktaty kopernikańskie. Ekspozycja poświęcona jest jednak przede wszystkim osobie Kopernika i jego pracy.

Kościół Pokoju w Świdnicy. Widok współczesny od strony południowej (zdj. Maja Łuczyńska)Kościół Pokoju w Świdnicy. Widok współczesny od strony południowej (zdj. Maja Łuczyńska)

Wystawa Przekraczanie niemożliwego - kościół Pokoju w Jaworze w X rocznicę wpisania na listę UNESCO w całości poświęcona jest kościołom w Świdnicy i Jaworze. Obiekty te stanowią przykład budownictwa sakralnego o konstrukcji szachulcowej. 

Kolekcję obrazującą kulturę ludową Dolnoślązaków zobaczyć można na wystawie Izba dolnośląska. Wystawa o charakterze etnograficznym jest znakomitym przedstawieniem wystroju izby ludowej z ostatnich dwustu lat. Obejrzeć na niej można m.in. kredensy, szafy, malowane szkło, kufry i inne przedmioty codziennego użytku, czyli dorobek lokalnej społeczności. 

Dzieła jaworskich złotników pokazywane są na wystawie Dawne rzemiosło. Tam też wyeksponowano kolekcję ślusarstwa śląskiego i konwisarstwa. Osobno, na wystawie Jaworskie pierniki, prezentowane są zabytkowe formy piernikarskie. W związku z prezentacją przygotowano też kawiarenkę muzealną i pomieszczenie, w którym odbywają się warsztaty piernikarskie. Muzeum stwarza swoim gościom możliwość przygotowania wypieków według dawnych receptur i z wykorzystaniem zabytkowych form piernikarskich.

Ziemia jaworska w pradziejach to wystawa prezentująca najdawniejsze znaleziska archeologiczne tamtego regionu od neolitu po wiosnę ludów. Przyjrzeć się zatem można takim przedmiotom jak: naczynia ceramiczne, dawna broń, ozdoby z brązu, diadem ze złotej blachy, i in. Broń można również zobaczyć na ekspozycji Warczą karabiny i dzwonią pałasze. Jest to zbiór sięgający XIV wieku, na który składają się pałasze, kosy, tasaki i karabiny.

Zaletą Muzeum Regionalnego w Jaworze jest niewątpliwie to, że ulokowano je w zabudowaniach klasztornych, dzięki czemu oglądający wystawy goście mają możliwość zobaczyć nie tylko prezentowane eksponaty, ale też piękne wnętrza Muzeum. Kompleks muzealny zajmuje bowiem część kościoła halowego, krużganki, dansker i wirydarz.

Widok z wieży zamku piastowskiego (źródło: materiał prasowy Muzeum Regionalnego w Jaworze)Widok z wieży zamku piastowskiego (źródło: materiał prasowy Muzeum Regionalnego w Jaworze)

Wieża zamku piastowskiego

Od 2013 roku można wejść na wieżę zamku piastowkiego, z której rozpościera się widok na Jawor i okolicę. Na poddaszu udostępniono prezentację dotyczącą historii zamku oraz twórczości lokalnych artystów. Punkt widokowy czynny będzie do października, od środy do niedzieli w godzinach od 11:00 do 17:00. Wejście na wieżę jest bezpłatne. 

Historia zamku piastowskiego sięga średniowiecza. Po 1274 roku, kiedy powstało księstwo jaworskie, zamek stał się siedzibą książąt, przebywał tam m.in. Bolko I. Twierdzę wielokrotnie przebudowywano, na skutek czego utraciła swój średniowieczny, pierwotny charakter.

Barbara Jasińska

Źródło: strona domowa Muzeum Regionalnego w Jaworze (dostęp z dn. 17.04.2016) oraz materiały prasowe Muzeum udostępnione redakcji czasopisma Skarby Kultury.