Wystawa poświęcona życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza

Już od 29 kwietnia w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju będzie można oglądać wystawę poświęconą życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza pt. "Papierem i piórem. Sienkiewicz ku pokrzepieniu serc". Wcześniej podobne wydarzenie miało miejsce w Muzeum Miedzi w Legnicy (zob.: Rok Sienkiewiczowski. Ku pamięci pisarza).

Okazją do pokazania zapowiadanej prezentacji jest rocznica śmierci pisarza: zmarł on w listopadzie 1916 roku.

Rok 2016 został ogłoszony przez Senat RP Rokiem Henryka Sienkiewicza

Poświęcone polskiemu nobliście prezentacje (zarówno najbliższa w Dusznikach Zdroju, jak i poprzednia w Legnicy) mają przypomnieć o tym, jak znakomitym był pisarzem i jak duży miał wpływ na kwestie społeczne i polityczne w kraju. 

Henryk Sienkiewicz. Fotografia ze zbiorów Muzeum Literatury w Warszawie (źródło: http://muzeum-miedzi.art.pl)Henryk Sienkiewicz. Fotografia ze zbiorów Muzeum Literatury w Warszawie (źródło: http://muzeum-miedzi.art.pl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na wystawie w Muzuem Papiernictwa pokazane zostaną m.in. znaczki i karty pocztowe, półmilionowy banknot z wizerunkiem Sienkiewicza, książki tłumaczone na różne języki, ekslibrisy oraz ilustracje. Zbiory te pochodzą z Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza w Poznaniu oraz Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju. Ekspozycja będzie otwarta do 17 czerwca 2016 roku. Patronat honorowy nad wystawą objął Senator RP Aleksander Szwed.

Muzeum Papiernictwa (...) włącza się w (...) ogólnopolską ideę krzewienia kultury poprzez literaturę

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju założono w 1968 roku. Jego siedzibą jest XVII-wieczny młyn papierniczy, który od 2011 roku  zgodnie z decyzją Prezydenta RP uzyskał miano pomnika historii. Wśród zbiorów Muzeum znajdują się m.in. arkusze papierów z filigranami z polskich, śląskich i pomorskich czerpalni (XVI-XXI wiek), arkusze papierów barwionych historycznymi technikami (XIX-XX w.), urządzenia wykorzystywane w drukarstwie i introligatorstwie (pocz. XX w.), kolekcja historycznych banknotów. Sama siedziba Muzeum jest eksponatem - zwiedzając Muzeum, można jednocześnie zwiedzić młyn.

Motywem przewodnim Muzeum jest papier. Każda z pokazywanych wystaw, zarówno te stałe, jak i czasowe, nawiązują do jego historii, procesu tworzenia, form wykorzystania. W związku z tym oglądając ekspozycje stałe można zobaczyć m.in. historię papiernictwa w Polsce i na świecie, kopie filigranów papierni z różnych papierni na świecie. Na wystawach czasowych natomiast nierzadko pokazywane są efekty prac artystów na co dzień obcujących z papierem (zob.: TUTAJ!). 

Barbara Jasińska
(opracowano na podstawie materiałów prasowych Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju)