Rok Sienkiewiczowski. Ku pamięci pisarza

Muzeum Miedzi w Legnicy we współpracy z Muzeum Literatury w Warszawie przygotowało wystawę ku pamięci Henryka Sienkiewicza. Jest to, jak zapowiadają organizatorzy, podróż przeż życie i twórczość pisarza.

Henryk Sienkiewicz. Fotografia ze zbiorów Muzeum Literatury w Warszawie (źródło: http://muzeum-miedzi.art.pl)Henryk Sienkiewicz. Fotografia ze zbiorów Muzeum Literatury w Warszawie (źródło: http://muzeum-miedzi.art.pl)
Głoszono ją umarłą a oto jeden z tysięcznych dowodów, że ona żyje! 
– mówił o Polsce Sienkiewicz, gdy odbierał Nagrodę Nobla

Jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy przełomu XIX i XX wieku, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1905), Henryk Sienkiewicz, zmarł sto lat temu. Z okazji zbliżającej się rocznicy jego śmierci (15 listopada) możemy zobaczyć ekspozycję "Henryk Sienkiewicz (1846-1916). Ku pokrzepieniu serc". Prezentowane są zdjęcia Sienkiewicza z lat jego młodości, dorosłości i dojrzałości. Udostępniono także rzadkie dzieła pisarza (należące do zbiorów kolekcjonerskich) oraz tłumaczone na języki obce (np. "Krzyżacy", "Quo Vadis"). Dodatkowo Muzeum Miedzi pokaże medale i plakiety poświęcone Sienkiewiczowi.
Organizatorzy planują wystawę rozbudować o listy i rękopisy Sienkiewicza ze zbiorów wrocławskiego Ossolineum, ale nie nastąpi to wcześniej niż w okolicach marca.

Ekspozycję oglądać można od ubiegłego tygodnia w Muzeum Miedzi w Legnicy.

Barbara Jasińska
(opracowano na podstawie materiałów prasowych Muzeum Miedzi w Legnicy)