Wybitny legniczanin: Benjamin Bilse

W Muzeum Miedzi w Legnicy (Akademia Rycerska) otwarta jest wystawa poświęcona osobie Benjamina Bilsego. Ekspozycja czynna będzie do 30 października 2016. Organizatorami prezentacji są: Muzeum Miedzi w Legnicy i Benjamin Bilse Gesellschaft e.V. Detmold.

Bilse urodził sie w Legnicy 200 lat temu. Był wybitnym dyrygentem, muzykiem i kompozytorem. Z okazji rocznicy jego urodzin rok 2016 został ogłoszony w Legnicy Rokiem Benjamina Bilsego.

"Benjamin Bilse i jego orkiestra". Plakat"Benjamin Bilse i jego orkiestra". Plakat
Współcześni zaliczali Bilsego do największych dyrygentów jego czasów. Członkowie orkiestry, z którą występował, stworzyli trzon powstającej Filharmonii Berlińskiej. Ten wybitny legniczanin pozostawił po sobie bogatą spuściznę w postaci ponad 40 kompozycji, które ukazały się drukiem w Berlinie, a także w Anglii i Francji. Popyt na nie był tak wielki, że prawie wszystkie zostały opracowane dla użytku domowego na pianino, na dwie lub cztery ręce oraz na pianino i skrzypce.

Największy dyrygent swoich czasów

Duża część kompozycji Bilsego została poświęcona osobistościom, które znał lub podziwiał. Wiele utworów skomponował na specjalne okazje, jak otwarcie linii kolejowej łączącej Legnicę z Wrocławiem w 1844 r.
Eksponaty na wystawę użyczyli m.in.: Benjamin Bilse Gesellschaft e.V. Detmold, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Legnicy, Biblioteka Narodowa w Warszawie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, Muzea Narodowe we Wrocławiu i Poznaniu, oraz potomkowie Bilsego.

[materiał prasowy organizatorów wydarzenia]