Teatr mobilny - spektakl i warsztat teatralny

Nowy spektakl Teatru Na Bruku pod tytułem ,,Charlie Pomywaczem” będzie można zobaczyć już 25 czerwca o godzinie 18:00 na Boisku Miejskim Włókniarz (ul. Dolna) w Głuszycy w ramach projektów ,,Teatr mobilny” i ,, Kto ty jesteś”.

Charlie i dziecko (kopia)Charlie i dziecko (kopia)
,,Teatr mobilny…” to oferta spektakli i warsztatów teatralnych Teatru Na Bruku skierowana do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych 

W ramach tego przedsięwzięcia będzie można zobaczyć spektakl ,,Charlie Pomywaczem”. Projekt został dofinansowany przez Urząd Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
,,Kto ty jesteś?’’ to projekt oparty na mobilnej edukacji kulturalnej przez teatr, a jego celem jest dotarcie do miejsc oddalonych od dóbr kultury i osób zagrożonych kulturalnym wykluczeniem. W ramach tego projektu oraz projektu ,,Teatr mobilny” odbędą się warsztaty ABC Aktora. Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury.

Teatr Na Bruku. Spektakl i warsztaty

Organizowany przez Teatr Na Bruku wyjazdowy spektakl i warsztaty, składać się będą z dwóch części: z warsztatu ABC Aktora oraz prezentacji interaktywnego przedstawienia „Charlie Pomywaczem”. Warsztat i spektakl przeznaczony jest dla różnych grup wiekowych od dzieci poprzez młodzież, aż po osoby dorosłe z różnych środowisk.
Dzięki temu pokazujemy, że teatr jest sztuką dla wszystkich, a w teatrze rozmaite talenty i umiejętności są potrzebne. W trakcie warsztatu uczestnicy nauczą się jak zbudować przedstawienie teatralne metodą recyklingu, czyli teatr z rzeczy ogólnodostępnych. Następnie wezmą czynny udział w próbach inscenizacji, pracując z profesjonalnymi aktorami.
Widzowie uczestniczą w zdarzeniu, nabywając przy tym wiele nowych umiejętności, uczą się m.in. współpracy z innymi osobami (będącymi w innym wieku, pochodzącymi z innych środowisk), rozpoznawania swoich zainteresowań, a także mają szansę rozwinąć swój potencjał. Za każdym razem spotykamy się z beneficjentami jednokrotnie, dwukrotnie lub trzykrotnie ucząc podstaw aktorstwa w różnych konwencjach teatralnych (w kilku planach: radiowym, „żywym” – dramatycznym, lub pantomimicznym, czy też lalkowym). Pod okiem specjalistów z różnych dziedzin: reżysera, aktora, muzyka, plastyka. 

CharlieCharlie

Społeczne przesłanie spektaklu

Wyżej wymieniony spektakl jest autorski, ma swoje społeczne przesłanie i porusza wiele problemów bezpośrednio dotyczących młodych osób ze środowisk de faworyzowanych. Angażując aktywnie uczestników projektu w działania teatralne opowiadamy im równocześnie o obronie prawa do własnego życia, godności, zachowaniu radości i spontaniczności, o marzeniach, przyjaźni i bezinteresowności, ale uczymy też wyrażania własnych uczuć i kreatywności pobudzając ich do działania i pracy w grupie.

W wyjazdowym Spektaklu i Warsztacie ABC aktora wykorzystane zostaną formy artystyczne aktywizujące odbiorców, takie jak: performance, happening, interaktywne warsztaty i twórcze zabawy.
Kontakt - 71 329 16 46, 603 865 659.

[materiał prasowy organizatorów wydarzenia]

CharlieCharlie