Śladami Tadeusza Różewicza. Premiera Nauki chodzenia we Wrocławskim Teatrze Współczesnym.

Siódmego października 2016 roku na Dużej Scenie Wrocławskiego Teatru Współczesnego odbyła się premiera spektaklu "Nauka chodzenia" w reż. Pawła Miśkiewicza. Jest to opowieścią o życia i twórczości jednego z najwybitniejszych autorów literatury światowej przełomu XX i XXI wieku – Tadeusza Różewicza.

Fot. 1 "Nauka chodzenia" plakatFot. 1 "Nauka chodzenia" plakat
Szlakiem życia i twórczości poety

"Nauka chodzenia" to spektakl odsłaniający kolejne strony twórczości Tadeusza Różewicza. Przenikające się w sztuce fragmenty zbiorów poezji tego sławnego polskiego autora m.in.: "Poemat otwarty", "Niepokój", prozy – "Śmierć w starych dekoracjach", "Przygotowanie do wieczoru autorskiego" oraz dramatów – "Kartoteka", "Rajski ogród" wspólnie tworzą niezwykłą opowieść o burzliwym życiu, które pisarz dokładnie zawarł w swoich dziełach. Według reżysera przedstawienia, tytułowa nauka chodzenia to próba odbudowania fundamentów prawdziwych wartości, sprawdzenie czy mądrość przodków oraz kierowanie się dorobkiem historycznym jest w stanie naprawić naszą zagubioną, zaburzoną rzeczywistość. W spektaklu przez obrazy zawierające szereg rozważań, metafor, symboli jak np. tykający zegar, harfa, przy której czasem zatrzymuje się któryś z bohaterów czy aktorzy, którzy nie zostali przypisani do konkretnych postaci, została przedstawiona cała biografia twórcy oraz towarzyszące jej upadki wartości, utrata wiary w człowieka, zgubienie sensu życia. Przedstawiony zostaje tu prawdziwy obraz ducha poety. Poety, który po latach twórczej aktywności zamilkł, bo – jak sam pisał – „poeta poważnie myślący [w ogóle myślący] musi zamilknąć” – i przyglądał się światu już tylko z pewnego oddalenia. Tadeusz Różewicz w swoim dorobku artystycznym pozostawił nam również wiele rad i ostrzeżeń dotyczących przyszłości. Jeszcze za życia z pewnym dystansem przyglądał się zmianom mentalności ludzi spowodowanym przez rozwój technologii, wszechobecność używek, zatracaniem dobrego smaku i głębi w sztuce, literaturze, czy szerzącym się upadkiem autorytetów. Jego obserwacje oraz wyciągnięte z nich własne wnioski można dokładnie przeczytać w liście, który poeta napisał w 2004 roku do pewnej dziewczynki Joasi. Ta wzruszająca, pełna mądrych, wartościowych rozważań wiadomość została dołączona do programu spektaklu.

DNI PATRONÓW

Sztuka "Nauka chodzenia" została włączona w druga odsłonę projektu Wrocławskiego Teatru Współczesnego –STREFY KONTAKTU 2016, któremu patronują trzej wybitni artyści teatru: Helmut Kajzer, Tymoteusz Karpowicz i Tadeusz Różewicz. To właśnie Ci twórcy mieli największy wpływ na kształtowanie nowego oblicza polskiego teatru oraz nadawali własny kierunek rozwojowi sztuki od końca lat pięćdziesiątych minionego wieku. Ich oryginalne pomysły są wciąż inspiracją dla kolejnych pokoleń, czego dowodem są niezwykłe, nowatorskie prace młodych artystów wyłonione w konkursie dramaturgicznym zorganizowanym w 2015 roku przez Wrocławski Teatr Współczesny. W październiku w 2016 roku, w przeddzień 95. urodzin Tadeusza Różewicza, zaprezentowane zostaną cztery realizacje tekstów tych trzech Patronów.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia sztuki Nauka chodzenia oraz innych, równie ciekawych przedstawień Wrocławskiego Teatru Współczesnego. Pełny repertuar oraz inne, ważne informacje, aktualności znajdują się na głównej stronie teatru: http://www.wteatrw.pl/

Sylwia Jankowska

Źródła: materiały prasowe udostępnione przez Wrocławski Teatr Współczesny.