B

BASAJ Andrzej (ur. 1943)

Studiował grafikę pod kierunkiem prof. Stanisława Dawskiego i malarstwo u prof. Marii Dawskiej na Wydziale Malarstwa i Grafiki wrocławskiej PWSSP. W 1970 uzyskał dyplom z wyróżnieniem i został zatrudniony na macierzystej uczelni. Jako wykładowca wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta pracował w Katedrze Grafiki Warsztatowej...

BRYJANOWSKA Renata (ur. 1966)

Jest absolwentką wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 1992 r. uzyskała dyplom z malarstwa w pracowni prof. Wandy Gołkowskiej. W pracach łączy ze sobą różne techniki malarskie, aby uzyskać nowe możliwości interpretacji elementów w zaskakujących przedstawieniach formalnych. Jej obrazy były pokazywane na wystawach indywidualnych (Wrocław) i...

BŁAŻEJEWSKI Piotr (ur.1950)

Studiował we wrocławskiej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (dziś ASP) n a wydziale Malarstwa i Rzeźby, w 1975 r. obronił dyplom z malarstwa pod kierunkiem Alfonsa Mazurkiewicza. Prowadzi pracownię dyplomującą malarstwa na wrocławskiej ASP. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem, pracuje cyklami: Architektura Koloru , Interferencje ,...

BOROŃ Jerzy (1924-1986)

Jerzy Boroń urodził się w Kołomyi, zmarł we Wrocławiu. Był rzeźbiarzem, członkiem Grupy Wrocławskiej . W l. 1964-1967 prowadził pracownię rzeźby i był kierownikiem pracowni rzeźby w architekturze wrocławskiej PWSSP, 1975-86 był kierownikiem pracowni rzeźby w architekturze i urbanistyce, a w l. 1974-77 był prorektorem PWSSP. Pod koniec l. 50 XX...

BORGOSZ Marta (ur. 1975)

Ukończyła studia na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych w 1999 r. na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego, natomiast na Wydziale Malarstwa i Rzeźby zdobyła doktorat. Jest pracownikiem tej uczelni. Brała udział w kilkunastu wystawach indywidualnych (m. in. we Wrocławiu i Warszawie) i zbiorowych (Częstochowa, Radom, Ostrów...

BANAŚ Katarzyna (ur. 1973)

Studiowała malarstwo, grafikę i rzeźbę na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom uzyskała w pracowni prof. Józefa Hałasa. Tworzy w malarstwie i grafice. W 2010 r. namalowała cykl obrazów inspirowanych poezją Jensa Finka-Jensena i Henrika Nordbrandta (wystawiane w Polsce, Danii i Hiszpanii). Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień...