BANAŚ Katarzyna (ur. 1973)

Katarzyna Banaś. Fot, http://artdebiutant.comKatarzyna Banaś. Fot, http://artdebiutant.com

Studiowała malarstwo, grafikę i rzeźbę na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom uzyskała w pracowni prof. Józefa Hałasa. Tworzy w malarstwie i grafice. W 2010 r. namalowała cykl obrazów inspirowanych poezją Jensa Finka-Jensena i Henrika Nordbrandta (wystawiane w Polsce, Danii i Hiszpanii). Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień przyznawanych w świecei artystycznym. Jej prace pokazywane były na wystawach indywidualnych i zbiorowych, m. in. w Polsce, Danii, Anglii, Holandii i Chorwacji.

 

Źródło: http://www.banas-art.pl/