CWENARSKI Waldemar (1926-1953)

Autoportret, Waldemar Cwenarski, 1953, Muzeum Narodowe we WrocławiuAutoportret, Waldemar Cwenarski, 1953, Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Urodził się we Lwowie, zmarł we Wrocławiu. W latach 1947-1949 uczęszczał do LSP we Wrocławiu. Od 1947 do 1953 studiował w PWSSP pod kierunkiem prof. Stanisława Dawskiego i Eugeniusza Gepperta. Jego twórczość jest rzadkim przykładem sztuki niezależnej lat 50. w Polsce. Malarz, rysownik. Źródło: Sztuka polska XX wieku, praca zbiorowa pod red. M. Hermansdorfera, Wrocław 2000.