DAWSKA Maria (1909-1993)

Maria Dawska urodziła się w Tłumaczu k. Stanisławowa, zmarła w Warszawie. Była polską artystką malarką. Od 1956 r. profesorem zwyczajnym malarstwa. Tworzyła w dziedzinie malarstwa sztalugowego i grafiki warsztatowej.

Studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom uzyskała w 1933 r. Następnie studiowała pedagogikę i historię sztuki na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. W 1933 r. założyła wraz z Jonaszem Sternem i Wojciechem Przedwojewskim grupę artystyczną plastyków „Orion” w Stanisławowie. Po wojnie była członkiem ZPAP w Krakowie. W 1947 r. wspólnie z mężem, Stanisławem Dawskim zamieszkała we Wrocławiu i podjęła pracę w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych). Z uczelnią tą związana była do 1970 r. i pełniła następujące funkcje: prodziekan Wydziału Malarstwa (19511954), kierownik Studium Ogólnego (19541958), dziekan Wydziału Szkła (19571967), kierownik Katedry Zespołowej Malarstwa (19581970). Po wypadkach w 1968 r. małżeństwo Dawskich było nękane przez władze. Wyjechali z Wrocławia i od 1969 r. mieszkali w Warszawie.

Inspiracją dla jej twórczości była obserwacja przyrody, przede wszystkim żywiołów morza (cykle Kompozycje oceaniczne, Kompozycje antarktyczne, Fauna), a także wieloletnia współpraca z dziećmi we wrocławskim Towarzystwie Przyjaciół Dzieci (cykl Bajki malowane). Podejmowała też tematykę sportową, uczestnicząc i zdobywając nagrody w krajowych konkursach olimpijskich. Po 1956 organiczne, na poły abstrakcyjne, aluzyjne formy jej prac zbliżyły je do surrealizmu.

Ważniejsze wystawy indywidualne: „Zachęta” – Warszawa 1955, Muzeum Śląskie – Wrocław 1957, Dom Artysty Plastyka – Warszawa 1967, Galeria „Zapiecek” – Warszawa 1975. Wystawy zbiorowe m.in. Wystawa ZPAP  Lwów 1944, Ogólnopolski Salon Wiosenny – Warszawa 1946, „Salon dziecka w Paryżu” – Paryż 1954, Contemporary Polish Graphies – Milwaukee 1963, Contemporary Artists from Poland – Londyn 1960, Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego – Szczecin 1968, „Dziecko w malarstwie” – Paryż 1986.

 

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Dawska