DIAMENT Michał (1935-1977)

fot. Michał Diamentfot. Michał Diament

 

Studiował na wrocławskiej PWSSP w l. 1961-1967. Dyplom uzyskał w specjalności szkła artystycznego. Tworzył w dziedzinie grafiki i fotografii. W 1965 odbyła się pierwsza wystawa jego prac Dziecko. Od 1968 bliska mu stała się neoawangarda, współpracował z Permafo. W 1971 brał udział w wystawie Fotografowie poszukujący. Jego najważniejsze prace to fotografie traktowane graficznie, m. in. cykl Siatki, akty, portrety. Zajmował się fotografią użytkową i reprodukcją dzieł sztuki. Po studiach pracował w Międzywydziałowym Zakładzie Fotografii PWSSP, którym kierował od 1974. 

 

Źródło: Encyklopedia Wrocławia, 2001