G

Rozgłos via negativa Jerzego Grotowskiego - Awangarda Wrocławska, cz. III

Jerzy Grotowski znany wcześniej ze swojej działalności w Opolu, gdzie objął kierownictwo artystyczne Teatru 13 Rzędów , przenosi się (w tym samym roku co Ludwiński) do Wrocławia wraz z całym zespołem, by kreować nowe koncepcje w sztuce teatralnej. Już za czasów swojej pracy w Opolu, Jerzy Grotowski przekształca Teatr 13 Rzędów w Teatr...

GĘBCZAK-JANAS Barbara (ur. 1976)

Studiowała na Wydziale Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu oraz na Wydziale Malarstwa i Rzeźby ASP we Wrocławiu , gdzie w 2002 roku obroniła dyplom z malarstwa w pracowni prof. Andrzeja Klimczaka Dobrzanieckiego i aneks z rysunku w pracowni prof. Pawła Jarodzkiego . W 2004 r. została laureatką VI Konkursu im. Eugeniusza Gepperta . Źródłem jej...

GEPPERT Eugeniusz (1890-1979)

Urodził się we Lwowie, zmarł we Wrocławiu. Malarstwa uczył się w 1908 w Szkole L. Stroynowskiego w Krakowie, następnie w tamtejszej w ASP (1912-1914, 1918-1920) u J. Malczewskiego i S. Dębickiego. Okres 1914-1918 spędził na zesłaniu w Rosji. W latach 20. XX w. przebywał w Paryżu. Po powrocie mieszkał w Krakowie, Warszawie i ponownie w Krakowie...

GIELNIAK Józef (1932-1972)

Urodził się w rodzinie polskich emigrantów, grafiki uczył się we francuskich szkołach artystycznych. Od 1956 r. studiował w trybie indywidualnym u prof. Stanisława Dawskiego z PWSSP. Związany był z wrocławskim środowiskiem plastycznym. Tworzył czarno-białe linoryty o szczegółowym i wyrafinowanym rysunku. Gdy stan zdrowia mu na to pozwalał...

GOŁKOWSKA Wanda (ur. 1925)

Wanda Gołkowska urodziła się w Rzeszowie. W latach 1946-1952 studiowała polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim i Pań stwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych – dzisiejszej ASP. Dyplom uzyskała w pracowni Eugeniusza Gepperta. Była malarką, rysownikiem. Tworzyła obiekty przestrzenne. Należała do ugrupowań artystycznych Poszukiwania Formy i...

GET-STANKIEWICZ Eugeniusz (1942-2011)

Urodził się w Oszmianie, zmarł we Wrocławiu. Studiował w latach 1961-1966 na PWr.; 1966 - 1972 w PWSSP we Wrocławiu u prof. Stanisława Dawskiego i Macieja Urbańca. W latach 1972-1975 był kierownikiem graficznym Wydawnictwa Ossolineum. Od 1982 do 1985 był pedagogiem we wrocławskiej PWSSP. Grafik, malarz, rysownik, typograf, scenograf, autor wielu...