GET-STANKIEWICZ Eugeniusz (1942-2011)

 

 Fot. Paweł Kozioł, Agencja Gazeta, Wrocław 2010 Fot. Paweł Kozioł, Agencja Gazeta, Wrocław 2010
Urodził się w Oszmianie, zmarł we Wrocławiu. Studiował w latach 1961-1966 na PWr.; 1966 - 1972 w PWSSP we Wrocławiu u prof. Stanisława Dawskiego i Macieja Urbańca. W latach 1972-1975 był kierownikiem graficznym Wydawnictwa Ossolineum. Od 1982 do 1985 był pedagogiem we wrocławskiej PWSSP. Grafik, malarz, rysownik, typograf, scenograf, autor wielu plakatów. Źródło: Sztuka polska XX wieku, praca zbiorowa pod red. M. Hermansdorfera, Wrocław 2000.