GEPPERT Eugeniusz (1890-1979)

Eugeniusz Geppert, fot. z lat. 20.Eugeniusz Geppert, fot. z lat. 20.
Urodził się we Lwowie, zmarł we Wrocławiu. Malarstwa uczył się w 1908 w Szkole L. Stroynowskiego w Krakowie, następnie w tamtejszej w ASP (1912-1914, 1918-1920) u J. Malczewskiego i S. Dębickiego. Okres 1914-1918 spędził na zesłaniu w Rosji. W latach 20. XX w. przebywał w Paryżu. Po powrocie mieszkał w Krakowie, Warszawie i ponownie w Krakowie (od końca 1931), gdzie został członkiem zrzeszenia «Zwornik» i redaktorem „Głosu Plastyków”. W latach 30. XX w. przebywał we Francji, w Niemczech, w Belgii i we Włoszech. W 1946 współorganizował we Wrocławiu PWSSP, której był profesorem do 1961 i w latach 1966-1974. W 1961 współtworzył grupę «Szkoła Wrocławska» (później «Grupa Wrocławska»). Poza krytyką uprawiał malarstwo. Jest autorem książek: Formalne i nieformalne zagadnienia w malarstwie polskim (1947), Moja droga (1968), Przeszłość daleka i bliska (1977). Źródło: Sztuka polska XX wieku, praca zbiorowa pod redakcją M. Hermansdorfera, Wrocław 2000. Zdjęcie: http://www.audiovis.nac.gov.pl