GOŁKOWSKA Wanda (ur. 1925)

Wanda Gołkowska urodziła się w Rzeszowie. W latach 1946-1952 studiowała polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim i Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych – dzisiejszej ASP. Dyplom uzyskała w pracowni Eugeniusza Gepperta.

Była malarką, rysownikiem. Tworzyła obiekty przestrzenne. Należała do ugrupowań artystycznych Poszukiwania Formy i Koloru, Grupa Wrocławska. Była założycielką i mentorką grupy Kontynuacja i Sprzeciw.

 

W połowie lat 50 współtworzyła ruch neoawangardowy w Polsce. Zaliczana jest do grona prekursorów polskiego konceptualizmu, mail-artu i op-artu. W 1968 r. stworzyła podstawy nowatorskiej wtedy w Polsce koncepcji dzieła sztuki jako „układu otwartego”. 

 

Źródło: http://www.zacheta.wroclaw.pl/artysci/golkowska.html