Artyści

DAWSKA Maria (1909-1993)

Maria Dawska ur odziła się w Tłumaczu k. Stanisławowa , zmarła w Warszawie . Była polską artystką malarką. Od 1956 r. profesorem zwyczajnym malarstwa. Tworzyła w dziedzinie malarstwa sztalugowego i grafiki warsztatowej. Studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie . Dyplom uzyskała w 1933 r. Następnie studiowała pedagogikę i historię sztuki...

Rozgłos via negativa Jerzego Grotowskiego - Awangarda Wrocławska, cz. III

Jerzy Grotowski znany wcześniej ze swojej działalności w Opolu, gdzie objął kierownictwo artystyczne Teatru 13 Rzędów , przenosi się (w tym samym roku co Ludwiński) do Wrocławia wraz z całym zespołem, by kreować nowe koncepcje w sztuce teatralnej. Już za czasów swojej pracy w Opolu, Jerzy Grotowski przekształca Teatr 13 Rzędów w Teatr...

GĘBCZAK-JANAS Barbara (ur. 1976)

Studiowała na Wydziale Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu oraz na Wydziale Malarstwa i Rzeźby ASP we Wrocławiu , gdzie w 2002 roku obroniła dyplom z malarstwa w pracowni prof. Andrzeja Klimczaka Dobrzanieckiego i aneks z rysunku w pracowni prof. Pawła Jarodzkiego . W 2004 r. została laureatką VI Konkursu im. Eugeniusza Gepperta . Źródłem jej...

FREINO Karolina (ur. 1978)

Studiowała w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na wydziale rzeźby, w Edinburgh College of Art (School of Sculpture) i Uniwersytecie Bauhasu w Weimarze (MFA Sztuka Publiczna i Nowe Strategie Artystyczne ). Od 2007 roku jest asystentką w Katedrze Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Jest stypendystk ą m.in. Alfred Töpfer Stiftung...

GIELNIAK Józef (1932-1972)

Urodził się w rodzinie polskich emigrantów, grafiki uczył się we francuskich szkołach artystycznych. Od 1956 r. studiował w trybie indywidualnym u prof. Stanisława Dawskiego z PWSSP. Związany był z wrocławskim środowiskiem plastycznym. Tworzył czarno-białe linoryty o szczegółowym i wyrafinowanym rysunku. Gdy stan zdrowia mu na to pozwalał...

GOŁKOWSKA Wanda (ur. 1925)

Wanda Gołkowska urodziła się w Rzeszowie. W latach 1946-1952 studiowała polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim i Pań stwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych – dzisiejszej ASP. Dyplom uzyskała w pracowni Eugeniusza Gepperta. Była malarką, rysownikiem. Tworzyła obiekty przestrzenne. Należała do ugrupowań artystycznych Poszukiwania Formy i...