Zrozumieć sztukę współczesną

BŁAŻEJEWSKI Piotr (ur.1950)

Studiował we wrocławskiej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (dziś ASP) n a wydziale Malarstwa i Rzeźby, w 1975 r. obronił dyplom z malarstwa pod kierunkiem Alfonsa Mazurkiewicza. Prowadzi pracownię dyplomującą malarstwa na wrocławskiej ASP. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem, pracuje cyklami: Architektura Koloru , Interferencje ,...

ANTONIEWICZ Mirek (ur. 1954)

Studiował na uniwersytetach w Poznaniu (1980-1983) i Wrocławiu (1980-1985). Mieszka i pracuje we Wrocławiu. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Bohaterem jego obrazów jest chłopiec (alter ego autora). Antoniewicz w swoich pracach skupia się na patrzeniu w przeszłość przez pryzmat teraźniejszości zabarwiając ten proces ironią....

GĘBCZAK-JANAS Barbara (ur. 1976)

Studiowała na Wydziale Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu oraz na Wydziale Malarstwa i Rzeźby ASP we Wrocławiu , gdzie w 2002 roku obroniła dyplom z malarstwa w pracowni prof. Andrzeja Klimczaka Dobrzanieckiego i aneks z rysunku w pracowni prof. Pawła Jarodzkiego . W 2004 r. została laureatką VI Konkursu im. Eugeniusza Gepperta . Źródłem jej...

BANAŚ Katarzyna (ur. 1973)

Studiowała malarstwo, grafikę i rzeźbę na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom uzyskała w pracowni prof. Józefa Hałasa. Tworzy w malarstwie i grafice. W 2010 r. namalowała cykl obrazów inspirowanych poezją Jensa Finka-Jensena i Henrika Nordbrandta (wystawiane w Polsce, Danii i Hiszpanii). Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień...

HAŁAS Józef (ur. 1927)

Józef Hałas studiował we wrocławskiej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (dziś ASP). Dyplom otrzymał w 1954 r. Był członkiem Grupy X i Grupy Wrocławskiej. Jego wczesne prace charakteryzuje liryzm i refleksja intelektualna oraz inspiracja obrazami Paula Klee. W l. 1958-59 malował formy bezprzedmiotowe, pejzaże, postacie ludzi i serie...

GOŁKOWSKA Wanda (ur. 1925)

Wanda Gołkowska urodziła się w Rzeszowie. W latach 1946-1952 studiowała polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim i Pań stwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych – dzisiejszej ASP. Dyplom uzyskała w pracowni Eugeniusza Gepperta. Była malarką, rysownikiem. Tworzyła obiekty przestrzenne. Należała do ugrupowań artystycznych Poszukiwania Formy i...