Zrozumieć sztukę współczesną

O postrzeganiu obrazu w fotografii, cz. I

Światło Forma energii promieniowania, które emitowane jest przez atomy. Poczynając od źródła, rozprzestrzenia się we wszystkich kierunkach falowo. Gdyby w dwóch słowach określić podstawowe cechy fali świetlnej, można by powiedzieć o jej: długości i częstotliwości. W zastosowaniach fotograficznych światło ma cztery główne cechy: jasność,...

Nici życia Ewy Marii Poradowskiej-Werszler

Nitką błądząc szukam w sobie tajemnicy czasu Zaraża swoją pasją nie tylko rodzinę – mąż Jerzy, syn Rafał i jego żona Honorata zajmują się sztuką: malarstwem, grafiką, tkaniną. Ma także grono swoich uczniów, którym chętnie poświęca czas. Ochoczo podejmuje działalność pedagogiczną, z jej inicjatywy powstały studia podyplomowe dotyczące tkaniny na...

Zarys sylwetki Eugeniusza Gepperta, cz. II

Po wojnie Eugeniusz Geppert zostaje referentem do spraw plastyki w wojewódzkim wydziale kultury, a od Ministerstwa Kultury i Sztuki w 1946 roku dostaje za zadanie utworzenie wyższej szkoły artystycznej we Wrocławiu. Geppert wraz z żoną początkowo dojeżdża do Wrocławia, jednak po pewnym czasie postanawiają się tam osiedlić. 15 października 1946...

PORADOWSKA-WERSZLER Ewa Maria (ur. 1942)

Artystka urodziła się w Warszawie. Studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu na Wydziale Architektury Wnętrz. Dyplom magistra sztuki otrzymała w 1967. Zajmuje się sztuką włókna i aranżacją przestrzeni. Jest założycielką W Grupy Tkactwa Artystycznego 10 x TAK we Wrocławiu (1972). Od 1974 jest inicjatorem i kuratorem...

Pomnik Ofiar Zbrodni Katyńskiej

...22 września 1939 roku oficerowie garnizonu lwowskiego stawili się na placu Bernardyńskim we Lwowie na rozkaz dowódcy garnizonu, aby wymaszerować w kolumnach za miasto, gdzie zgodnie z warunkami kapitulacji ustalonymi ze stroną sowiecką mieli uzyskać wolność i udać się w dowolnie obranym kierunku. Po wyjściu z miasta zostali otoczeni przez...

SŁOWO I OBRAZ, cz.II

Dorota Niżyńska Stacja z Weroniką O znaczeniu fotografii słów kilka. Wiersz traktuje o uwielbieniu rzeczy materialnych, nawet jeśli są one tylko symbolem, namiastką ulotnych chwil. Fotografie podsycają czar wspomnień i przeżytych zdarzeń. Autorka powołuje się na chrześcijańską historię zaistniałą podczas drogi krzyżowej (stacja VI Św. Weronika...