Wrocławski Ogród Zoologiczny

Miejski Ogród Zoologiczny został otwarty w 1865 r. na niewielkiej powierzchni 8 ha. Prace projektowe obiektu zostały wykonane przez Carla Lűdeckiego, Heinricha Roberta Gőpperta i Juliusa Lősenera, a wzorowane były na Ogrodzie Berlińskim. ZOO powstało w związku z podjęciem decyzji przez władze miasta o zagospodarowaniu terenu wokół Parku Szczytnickiego i przekształceniu go w kompleks rekreacyjny.

Źródła:
K. Łukaszewicz, Ogrody Zoologiczne. Wczoraj, dziś, jutro, Warszawa: PU „Wiedza powszechna”, 1975.
Leksykon architektury Wrocławia, red: R. Eysymontt, J. Ilkosz, A. Tomaszewicz, J. Urbanik. Wrocław, 2011.
Wrocławskie Zielone Wyspy, A. Drapella–Hermansolarfer (red.), Wrocław, 2003.
http://www.zoo.wroclaw.pl/index.php