Zespoły muzyki dawnej

Accademia dell’ Arcadia – orkiestra barokowa tworzona przez poznańskich muzyków, zajmująca się upowszechnianiem kultury muzycznej XVII i XVIII wieku. Orkiestra działa od 2001 roku, a pierwszą płytę „Musica Restituta I” wydała w roku 2004. Obecnie dyskografia Accademia dell’Arcadia liczy 10 płyt. Nazwa zespołu pochodzi od XVII-wiecznego stowarzyszenia literacko-muzycznego. W skład zespołu wchodzi około 60 osób, wykonujących muzykę na instrumentach historycznych i z zachowaniem dawnej praktyki wykonawczej.
http://www.accademiadellarcadia.pl/

Allegro – zespół został założony w 1983 roku przez Ryszarda Klein w Zabrzu, a obecnie prowadzony jest głównie przez Grażynę Klein-Jarasz i skupia około 25 osób w wieku od 5 do 25 lat. Zespół wykonuje muzykę epoki renesansu i średniowiecza. Posiada bardzo bogate instrumentarium, a swoje występy wzbogaca pokazami walk bractwa rycerskiego.

Beani Cracovienses – zespół muzyki dawnej działający od 1988 roku. Członkami zespołu są uczniowie i absolwenci krakowskich szkół zajmujący się śpiewem, grą i tańcem, i wykonujący utwory z epoki późnego średniowiecza, renesansu i baroku. Zespół jest laureatem wielu konkursów i festiwali.
http://www.beani.ovh.org/

Capella Cracoviensis – zespół z krakowskimi korzeniami, powstały w 1970 roku z inicjatywy Stanisława Gałońskiego. Specjalizuje się w stylowym wykonywaniu muzyki dawnych epok i jest ambasadorem polskiej kultury na arenie międzynarodowej.

Zespół posiada niejako cztery oblicza i wykonuje:

repertuar przedromantyczny na instrumentach z epoki,

repertuar od klasycyzmu po muzykę współczesną na współczesnych instrumentach,

repertuar wawelskiej kapeli Rorantystów, wielką polifonię renesansową oraz madrygały,

repertuar klasyczny i wczesnoromantyczny.

Od listopada 2008 dyrekcję zespołu objął Jan Tomasz Adamus – organista i dyrygent, absolwent krakowskiej Akademii Muzycznej i Sweelinck Conservatorium w Amsterdamie, związany wcześniej z Wrocławiem.
http://www.capellacracoviensis.pl/

Cappella Gedanensis – zespół istnieje od 1981 roku. Wykonuje utwory zaczerpnięte z bogatej twórczości muzycznej dawnego Gdańska, kontynuuje tradycje Kapeli Rajców Miejskich założonej w XVI wieku i wykonuje opracowane i wydane drukiem arcydzieła muzyki gdańskiej oraz baroku polskiego i europejskiego. Jego repertuar poszerzony jest także o dzieła współczesnych kompozytorów tworzących w Gdańsku.Collegium Vocale Bydgoszcz – zespół muzyki dawnej wykonujący msze, motety, pieśni religijne, madrygały i pieśni świeckie kompozytorów europejskich z XIII-XVII wieku. Powstał w 1992 roku i ma na swoim koncie 9 płyt oraz liczne nagrania dla Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Obecnie w skład zespołu wchodzą 4 osoby.
http://www.gedanensis.pl/

Collegium Vocale Bydgoszcz – zespół muzyki dawnej działający od 1992 roku.
Kierownikiem artystycznym jest Michał Zieliński, z skład zespołu wchodzą także: Patrycja Cywińska-Gacka (sopran), Janusz Cabała (kontratenor) oraz Łukasz Hermanowicz (baryton). Repertuar Collegium Vocale obejmuje msze, motety, pieśni religijne, kolędy oraz madrygały i pieśni świeckie kompozytorów europejskich (XIII-XVII w.). Występował na licznych festiwalach muzyki dawnej w kraju i za granicą.
http://collegiumvocale.bydgoszcz.pl/

Contra Bellum – zespół, którego twórczość związana jest z kulturą sarmacką. W swym repertuarze oferują utwory sarmackie i staropolskie pieśni miłosne, patriotyczne, religijne, okolicznościowe i moralizatorskie, muzyka lutniowa, tańce polskie, muzyka Europy zachodniej, dumy sarmackie i pieśni kozackie, stylizowane utwory współczesne, gawęda, prowadzenie koncertów i imprez.
http://www.contrabellum.republika.pl/

Floripari – zespół utworzony przez absolwentów krakowskiej Akademii Muzycznej oraz Królewskiego Konserwatorium w Hadze, związany z Zamkiem Królewskim na Wawelu w Krakowie i występujący w nim na co dzień. Wykonuje muzykę renesansu i baroku na instrumentach historycznych lub ich kopiach, z uwzględnieniem dawnych technik wykonawczych.
http://www.floripari.krakow.pl/

Les Amis – kameralny zespół wokalny, istniejący od 2002 roku i od tamtego czasu aktywnie uczestniczący w życiu muzycznym Trójmiasta. Specjalizuje się w wykonywaniu muzyki dawnej, a w jego repertuarze znajduje się polska i zagraniczna literatura renesansu i baroku oraz staropolskie pieśni okolicznościowe, kolędy i pastorałki. Obecnie w skład zespołu wchodzi 6 osób, ale często zaprasza on do udziału w swoich projektach wykonawców reprezentujących różne gałęzie sztuki, np. aktorów czy tancerzy.
http://www.lesamis.pl/Lesamis/index.htm

Trombastic – warszawski zespół wąskomenzurowych puzonów historycznych, wykonujący muzykę z okresu renesansu i baroku na puzonach altowych, tenorowych, basowych i kontrabasowych. Od 1987 roku zespół regularnie koncertuje w kraju i za granicą, goszcząc również na licznych festiwalach muzyki dawnej.

Parnassos – 5-osobowy zespół istniejący od 2001 roku. Zajmuje się wykonywaniem muzyki okresu przedromantycznego, przy użyciu kopii instrumentów historycznych i z zachowaniem zasad wykonawstwa historycznego. Zespół występował na wielu niezależnych koncertach i festiwalach w Polsce i za granicą, a we wrześniu 2007 roku wydał pierwszą płytę zatytułowaną „O piękny czasie! O godzino wieczorna!”. Płyta zawiera utwory XVII-wiecznych niemieckich kompozytorów.
http://www.parnassos.pl/

Poznański Chór Kameralny – zespół powstał w styczniu 2005 roku z inicjatywy Bartosza Michałowskiego. W jego repertuarze dominuje muzyka współczesnych kompozytorów polskich i zagranicznych, jednak wykonuje on również kompozycje renesansowe i romantyczne oraz dzieła wokalno-instrumentalne różnych epok. Chór trzykrotnie zdobył Grand Prix uznanych konkursów chóralnych (w roku 2006, 2007 i 2010). W jego dorobku znajduje się obecnie 5 płyt.
http://www.poznanskichorkameralny.com/

Rocal Fuza – działalność zespołu została rozpoczęta w 1991 roku przez Ryszarda Dominika Dembińskiego. Od tamtej pory zespół wykonuje muzykę z epoki średniowiecza i renesansu na podstawie własnych opracowań, korzystając z instrumentów takich jak szałamaje, lira korbowa, fidele, psałterium, harfa gotycka, Rauschpfeife, flety proste, dudy, mandora, kornamuzy, viola da gamba czy bębny. Większość z nich powstaje w warsztacie założyciela zespołu. Rocal Fuza występuje zarówno podczas jarmarków, turniejów rycerskich czy ulicznych przemarszów, jak i podczas prestiżowych koncertów i przeglądów muzyki dawnej w całej Europie.
http://rocalfuza.pl/

Scandicus – zespół muzyki dawnej, występujący w obecnym (5-osobowym) składzie od 2007 roku. Jego członkowie należą do Stowarzyszenia „Śląskie Zakłady Sztuki”. Zespół zajmuje się muzyką średniowieczną, głównie wokalną, a w skład jego repertuaru wchodzą pieśni religijne i świeckie, pochodzące z różnych źródeł (np. Laudario di Cortona, Cantigas de Santa Maria, Llibre Vermell). W skład jego instrumentarium wchodzą: fidel, flety proste, harfa, lutnia oraz instrumenty perkusyjne: riq, darabuka, bendir. Scandicus współpracuje z polskimi i zagranicznymi muzykami, specjalizującymi się w wykonywaniu muzyki dawnej.
http://www.scandicus.art.pl/

Silva Rerum – zespół składający się z około 10 osób, zajmujących się grą na instrumentach historycznych, takich jak poprzeczne flety historyczne, barokowe skrzypce, altówka i wiolonczela, lutnia czy klawesyn. Ideą zespołu jest zbliżenie się do muzyki XVII i XVIII wieku. Przygotowując koncerty, zawsze stara się on zrozumieć i zaprezentować muzykę w szerokim kontekście historycznym, a inspiracje czerpie z historii, kultury społecznej, sztuki baroku i zapisków barokowych muzyków.
http://www.silvarerum.com.pl/

Sospiro – zespół powstał we wrześniu 2003 roku i od początku swojej działalności wykonuje głównie dzieła XVII i XVIII-wiecznych mistrzów. W jego repertuarze znajdują się także utwory współczesne, odpowiadające instrumentarium zespołu (flet, obój, fagot i klawesyn). Zespół zajmuje się propagowaniem m.in. polskiej muzyki barokowej, koncertując zarówno w kraju, jak i za granicą.
http://www.sospiro.pl

Tempus – warszawki zespół muzyki dawnej istniejący od stycznia 2009 roku. Tworzą go muzycy i wokaliści wykonujący zwłaszcza muzykę renesansową. W jego repertuarze znajdują się madrygały, chansons, wielogłosowe pieśni staropolskie, polskie pieśni wielkopostne, kompozycje Wacława z Szamotuł, renesansowe motety, utwory adwentowe czy kolędy.
http://tempus.waw.pl/

Umbraculum – zespół założony w 2004 roku przez absolwentów Akademii Muzycznej w Łodzi, specjalizujących się w wykonywaniu muzyki barokowej na kopiach instrumentów historycznych, głównie różnych rodzajów fletów prostych i fletu traverso – postawowy (choć nie jedyny) repertuar zespołu stanowi więc solowa i kameralna muzyka fletowa z towarzyszeniem basso continuo.
http://umbraculum.pl/

Zespół Męski Gregorianum – warszawski zespół powstały w 2005 roku z połączenia wychowanków zespołu chłopięcego Gregorianum i członków chóru Pośrodku Żywota z Podkowy Leśnej. Od samego początku prowadzi go Berenika Jozajtis. Po około półtora roku działalności zespół postanowił ograniczyć się do wykonywania muzyki dawnej i od tamtej pory do jego repertuaru należą utwory sakralne (głównie polifonia polska i zachodnio-europejska) oraz świeckie (włoskie madrygały, francuskie chanson i kompozycje z innych państw).
http://www.gregorianum.pl/